OPROGRAMOWANIE BIOFEEDBACK
Wyszukaj w serwisie

Stress Control

Program Stress Control Suite jest to zestaw prostych narzędzi, które zostały zaprojektowane tak, aby służyć jako pomoc w prowadzeniu treningu relaksacyjnego. Można za ich pomocą zbadać, jak pacjent reaguje w sytuacjach stresowych i uświadomić mu różne nieprawidłowe wzorce zachowania oraz nauczyć samoregulacji.
 

Oprogramowanie Stress Control   Stress Control - Biofeedback

Program Stress Control Suite składa się z zestawu ekranów, za pomocą których można obserwować, zapisywać i wykonywać trening biofeedback dotyczący poziomu wzbudzenia (za pośrednictwem przewodnictwa skóry) oraz poziomu relaksacji (za pośrednictwem temperatury obwodowej). Dodatkowo umożliwia on monitorowanie ciśnienia krwi.
 
Zawiera wiele prostych narzędzi, ekranów i statystyk, które umożliwiają przeprowadzenie poniższych testów:
Program Stress Control Biofeedback

Test reakcji na stres

10-minutowy test przeprowadza pacjenta przez przeplatające się kolejno próby stresu i odpoczynku, pozwalając na równoczesne zapisywanie zmian przewodności skóry i temperatury. Oba parametry są widoczne w każdej części testu i umożliwiają wizualizowanie tych zmian, aby zrozumieć, jak klient radzi sobie ze stresem, a także jak powraca do stanu odprężenia. Każde zadanie wyzwalające stres jest poprzedzone 2-minutową relaksacją (odpoczynkiem), co stanowi zapis bazowy monitorowanych parametrów i jest elementem porównawczym dla reakcji fizjologicznych klienta w sytuacjach stresowych i relaksacji. Testy wyzwalające stres:
 • test słów kolorowych (składa się z kolorowych słów pojawiających się na ekranie, zapisanych czcionką w kolorze niezgodnym ze swoim znaczeniem; zadaniem klienta jest nazwać kolor, a nie przeczytać wyświetlane słowa);
 • test matematyczny (na ekranie jest wyświetlana lista liczb, np. 1018, 1011, 1004 itd.; zadaniem klienta jest jak najszybsze odliczanie co 7 w dół od podanej liczby.

Sesja biofeedback

Po przeprowadzonym teście i analizie fizjologicznych odpowiedzi na stresujące sytuacje można nauczyć klienta kontroli reakcji fizjologicznych na stres przez zmniejsznie przewodności skóry i zwiększanie temperatury palców:
 • biofeedback dźwiękowy (np. gdy sygnał SC zacznie rosnąć, słychać coraz wyższy dźwięk jako wskaźnik coraz większego stresu);
 • muzyka i biofeedback z animacją (ekrany prezentują wizualne informacje zwrotne w formie animacji – gdy poziom SC zmniejsza się, to animacja się włącza, gdy rośnie – animacja się zatrzymuje).

Treningu relaksacji

Program jako jeden z nielicznych na rynku zapewnia obiektywne miary pozwalające zbadać, czy stan relaksacji rzeczywiście wystąpił, czy też nie.
 • Relaksacja z terapeutą to metoda relaksacji z głosem terapeuty podającym instrukcje. Ich celem jest nauczenie klienta kierowania uwagi na sygnały płynące z różnych części ciała i stopniowe rozluźnianie mięśni w tych obszarach, poczynając od głowy, a kończąc na palcach rąk i nóg, głos lektora prowadzi klienta do coraz głebszej relaksacji.
 •  Relaksacja z dźwiękami binauralnymi indukuje głęboki relaks przez zastosowanie specjalnie opracowanej techniki słuchowej polegającej na emitowaniu dwóch tonów (o sinusoidalnej charakterystyce fali dźwiękowej), nieznacznie różniących się pod względem częstotliwości. Ogólnie obejmuje zakres częstotliwości alpha (8–12 Hz). Fale alpha są często obserwowane u osób, które znajdują się w stanie relaksacji.
 • Relaksacja z rytmicznym oddychaniem – ćwiczenia polegające na powolnym oddychaniu przeponowym są proponowane na wielu zajęciach dotyczących radzenia sobie ze stresem, ponieważ w naturalny sposób wyzwalają uczucie relaksacji. Podczas treningu jest wykorzystywany metronom oddechowy (pacer), który prowadzi klienta wskazując poszczególne fazy wdechu i wydechu, co zapewnia uzyskanie optymalnego rytmu oddechowego. Metronom oddechowy jest wyposażony we wskaźnik – poruszającą się kropkę, która podąża wzdłuż linii skierowanej najpierw w górę (dla wdechu), a następnie w dół (dla wydechu).
Program Stress Control Suite działa z wersją 6.0 BioGraph Infiniti.

Oprogramowanie współpracuje z czujnikami:
 • przewodność skóry SC;
 • temperatury;
 • ciśnienia krwi (model UA767PC).
Do użytku z koderem:
 • ProComp2,
 • ProComp Infiniti,
 • FlexComp.
Program dostępny na płycie CD.

Nr kat. 8999
Program przeznaczony jest dla osób zdrowych, które prowadzą aktywny tryb życia i nie potrafią w niektórych sytuacjach stresowych kontrolować własnych reakcji fizjologicznych (menedżerowie, sportowcy, muzycy), jak i osób chorych, u których stres jest objawem choroby, przyczyną lub skutkiem (zaburzenia lękowe, fobie, PTSD, zaburzenia emocjonalne, depresja, bezsenność, choroby somatyczne, nadciśnienie).

Za pomocą tego programu nauczymy klienta:
 • obiektywnej obserwacji i analizy reakcji organizmu w sytuacji stresowej;
 • kontroli reakcji fizjologicznych na stres;
 • optymalizacji odpowiedzi fizjologicznej na czynnik stresujacy;
 • samoregulacji nieuświadamianych procesów fizjologicznych;
 • trzech efektywnych metod relaksacji;
 • reedukacji mięśni.