OPROGRAMOWANIE BIOFEEDBACK
Wyszukaj w serwisie

Reaction Time Suite

Program służy do pomiaru i treningu czasu reakcji z jednoczesnym pomiarem EEG i fizjologi obwodowej. Ma zastosowanie w sporcie, biznesie, zawodach wymagających skupienia i szybkiego reagowania.

Oprogramowanie Reaction Time   Reaction Time - Biofeedback

Reaction Time to program działający zgodnie z mottem: „wyżej, szybciej, dalej, dokładniej”.

Udostępnia:
 • proste ekrany diagnostyczne (np. do pomiaru czasu reakcji u dzieci z ADHD) i ekrany zaawansowane (np. trening sportowców: hokej, golf, piłka nożna, lekka atletyka);
 • ekrany do treningu szybkości reakcji;
 • synchronizowanie uzyskanych danych fizjologicznych EEG lub SCP z czasem reakcji na zdarzenia pojawiające się w zadaniach CPT (continuous performance test), co umożliwia porównywanie indywidualnych lub grupowych wyników uśrednionego EEG, HRV oraz danych fizjologicznych zarówno dla prawidłowych, jak i nieprawidłowych odpowiedzi;
 • obliczenia statystyk czasu reakcji w zestawieniu z fizjologią i EEG;
 • analizę EEG, HRV oraz fizjologii z poszczególnych prób lub podgląd wyników uśrednionych w zależności od rodzaju zdarzenia lub próby;
 • zintegrowaną kamerę sieciową oraz możliwość przeglądania treningu klatka po klatce;
 • elastyczne prezentowanie bodźców wzrokowych i słuchowych z możliwością projektowania własnego zadania;
 • prosty interfejs graficzny: zmiana za pomocą prawego klawisza myszy, dostosowanie ekranu do treningu, badania, eksperymentu;
 • standardowe obrazki ze znanych testów IVA® i TOVA® oraz wiele innych do wyboru;
 • pierwszy w swoim rodzaju system odpowiedzi w zadaniach, aktywowany reakcją EMG (EMG-triggered responses). Odpowiedzi na bodziec można udzielić przez napięcie mięśni. Oprócz tego udzielania odpowiedzi można używać przycisków do dłoni Push Button lub pedału Foot-Switch.
Pomiar czasu reakcji z użyciem TT-AV Sync gwarantuje dokładność pomiaru do 0,5 ms dla FlexComp Infiniti.
Maksymalny błąd dla ProComp Infiniti wynosi 3,5 ms.
 
Oprogramowanie zawiera różne moduły dla różnych koderów i czujników: 
 1. Moduł Basic dla FlexComp Infiniti, ProComp Infiniti, ProComp5 Infiniti, który udostępnia ekrany do pracy z TT-AV Sync Push Button/ Foot-Switch.
 2. Moduł Psychofizjologia dla FlexComp Infiniti, ProComp Infiniti, do użytku z TT-AV Sync Push Button/ Foot-Switch, czujnik SC, temperatury, EKG, oddechu.
 3.  Moduł EEG dla FlexComp Infiniti, ProComp Infiniti, do użytku z TT- AV Sync, Push Button/ Foot-Switch, EEG-Z.
 4. Moduł Sport dla FlexComp Infiniti (odpowiedź przez aktywację EMG) ProComp Infiniti (odpowiedź na bodźce przez przycisk do dłoni Push Button i/lub pedał nożny Foot-Switch), do użytku z TT-AV Sync Push Button/ Foot-Switch, czujnik SC, temperatury, EKG, oddechu, EEG-Z, EMG MyoScan, EMG MyoScan Pro.
Oprogramowanie współpracuje z czujnikami:
 •  EEG,
 • temperatury,
 • HRV,
 • oddechu,
 • EMG,
 • EKG,
 • przewodności skóry.
Do użytku z koderem:
 • FlexComp Infiniti,
 • ProComp Infiniti,
 • ProComp5
Obsługiwany przez wersję Biograph Infiniti 5.1.1 lub nowszą.

Wymaga zakupu:
 • TTAV Sync,
 • przycisku reakcji: do dłoni Push Button i/lub pedau nożnego Foot Switch i/lub czujnika EMG
Ma zastosowanie w sporcie, biznesie, zawodach wymagających skupienia i szybkiego reagowania.

Dzięki temu programowi można:
 • nauczyć klienta szybkiej reakcji za bodziec;
 • wykonać treningi SCP-biofeedback;
 • przedstawić parametry fizjologiczne przy reakcji na zadanie;
 • przeprowadzić treningi z osobami z szumami usznymi;
 • przeprowadzić treningi ze sportowacami;
 • wykonać naukowe badania czasu reakcji.