OPROGRAMOWANIE BIOFEEDBACK
Wyszukaj w serwisie

Program zarządzający BioGraph Infiniti

BioGraph Infiniti doskonalony od 1975 roku, stał się najbardziej rozwiniętym na rynku europejskim programem do biofeedbacku. Jest bardzo elastycznym i wszechstronnym rozwiązaniem - ma zastosowanie kliniczne i terapeutyczne. W jego rozwój zaangażowani są  specjaliści  z dziedziny naturoterapii, psychofizjologii, rehabilitacji, sportu, nauki. 

Zalety BioGraph Infiniti

 • nieograniczony materiał terapeutyczny – możliwość użycia do przygotowania sesji różnorodnego materiału  terapeutycznego z zastosowaniem multimediów od producenta (w zestawie około 90 różnych materiałów), także własnych animacji AVI, Wave, BMP,  DVD, mp3, obrazów JPG, skanów własnych ćwiczeń/testów psychologicznych, jak i dostępnych w internecie plików strumieniowych (youtube, wimeo)
 • narzędzie Developer Tools – samodzielne edytowanie już istniejących ekranów lub tworzenie własnych, dostosowanych do potrzeb diagnozy, treningu lub prowadzenia badań; można stworzyć nieograniczoną liczbę ekranów/ plansz, skryptów z użyciem różnych czujników
 • współpraca z bazą normatywną uwzględniającą wiek pacjenta i lokalizację elektrod
 • zarządzanie bazą danych pacjentów
 • automatyczne lub ręczne usuwanie artefaktów
 • zapis surowego sygnału EEG, EMG itd. oraz odtwarzanie go po sesji
 • tworzenie raportów z sesji i zestawień ze wszystkich sesji – raport trendu
 • archiwizacja danych oraz ich eksport do programów Word i Excel
 • narzędzia do wyświetlania statystyk dla całych sesji i wybranych ich fragmentów (wykresy liniowe, słupkowe, okresowe, 3D, liczbowe, JTFA).
Wielu specjalistów zajmujących się metodą biofeedback korzysta z systemu Infiniti. Na stronie Biofeedback Foundation of Europe (www.bfe.org) proponowanych jest wiele dodatkowych skryptów, które można kupić i wczytać do swojego systemu. Są to m.in. skrypty diagnostyczne Petera Van Deusena i szereg innych  przygotowanych przez Michaela i Lindę Thompson, Louise Marks, Steve’a Padgitte’a, George’a Martina, Dona Mossa i Freda Schaffera, Howarda Glazura.

 
 

Funkcjonalności BioGraph Infiniti
Streaming video:

 • przesyłanie strumieniowe plików video z internetu, np. youtube, vimeo itp.
 • możliwość nieograniczonego dostępu i odtwarzania zapisanych na komputerze plików.
Na podstawie zmian fizjologicznych modyfikowane są obrazy dzięki dostępnym efektom video, takim jak:
 • zmiana rozmiaru
 • działanie odtwarzania
 • działanie tunelu
 • rozmycie
 • zmiana głośności.
Użytkownik ma możliwość zbudowania biblioteki filmów z różnych źródeł i wyboru tych, które chce odtworzyć na początku sesji. Każdy ekran zawiera listę odtwarzania, która zapisuje wybór video użytkownika. Gdy sesja kończy się w środku filmu, jest możliwość wstawiania zakładki, która sprawia, że możemy kontynuować oglądanie filmu od tego momentu na następnej sesji.
Jeśli nasz ulubiony ekran ma narzędzie DVD, nie musimy się martwić. Możemy go łatwo konwertować na narzędzie streamingu video za pomocą prostego kliknięcia prawym klawiszem myszy.

Edytor szablonów ekranowych:

 • możliwość tworzenia ekranów na nowym poziomie
 • tworzone ekrany są niezależne od kanału i posiadają informację zwrotną.

Automatyczna zmiana rozmiaru:

 • program oferuje opcję automatycznego maksymalizowania ekranów z informacją zwrotną, dopasowanych do monitora niezależnie od jego rozdzielczości.
 
BioGraph Infiniti 6.0 ekran treningowy pacjentaBioGraph Infiniti 6.0 Ekran baza pacjentów
 

Pozostałe możliwości Programu BioGraph Infiniti:

1. Wykonanie diagnozy w celu doboru odpowiednich treningów:
 • przeglądanie i prezentowanie danych fizjologicznych
 • automatyczne wykrywanie i usuwanie artefaktów
 • prowadzenia analizy statystycznej
 • generowanie raportów
 • tworzenie raportów trendu (zestawień) z jednego lub wielu spotkań („krzywa uczenia”).
2. Wykonywanie prostych i złożonych treningów biofeedback i neurofeedback:
 • tworzenie własnych szablonów badań i spersonalizowanych programów treningowych
 • uzyskiwanie informacji zwrotnych na monitorze w postaci obrazu i/lub dźwięku (punktacji)
 • pomiar surowego EEG, EMG i EKG z nadgarstka, oddechu, zmienności rytmu serca, temperatury
 • możliwość dookreślenia zakresu trenowanych fal podczas sesji
 • pobieranie protokołów biofeedback przygotowanych przez innych specjalistów z całego świata, którzy są użytkownikami systemu INFINITI (www.bfe.org.pl).

Przydatne funkcje programu BioGraph Infiniti:

 • „szybki start” – przygotowane ekrany dla biofeedbacku i neurofeedbacku można uruchamiać z menu głównego
 • „tryb ręczny” – ręczna zmiana progów celu dla pacjenta podczas sesji
 • „tryb automatyczny” – program sam dostosowuje parametry do uzyskiwanych wyników (średnich poszczególnych fal)
 • zapis sesji z datą wykonania i unikalnym numerem
 • eksport danych z wielu sesji jednocześnie
 • przeglądanie sesji pacjenta bez konieczności otwierania bazy danych
 • rozszerzone ustawienia indywidualne (filtry wycinające, zapisywanie danych w formacie tekstowym, możliwość wyłączenia komunikatów)
 • dodatkowe uniwersalne ekrany do różnych zastosowań
 • „raport trendu” – zestawienie postępów treningów od pierwszego spotkania
 • „automatyczne” usuwanie artefaktów
 • możliwość generowania tabel z danymi statystycznymi dla wybranego obszaru
 • zmiana rozmiaru okna treningowego bezpośrednio w programie, bez potrzeby używania edytora okna
 • usuwanie artefaktów niezależnie dla każdego sygnału
 • nowy generator dźwięku: dźwięki dostosowane do wymagań gier komputerowych, dodatkowo dźwięki binauralne
 • bezpieczna baza danych – możliwość odbudowania bazy w przypadku jej uszkodzenia
 • odczyt wartości ciśnienia krwi z ciśnieniomierza
 • nowe narzędzia statystyczne: EP/P300, RMSSD feedback
 • kreator ustawienia kanałów – tworzenie w ciągu kilku sekund nowych zestawów kanałów na podstawie szablonów standardowych lub wprowadzonych przez użytkownika dla każdego typu czujnika
 • obraz tytułowy skryptu zamiast dotychczasowego niebieskiego ekranu.
Skontaktuj się z nami, jeżeli chciałbyś zaktualizować wersję oprogramowania, które posiadasz. 
Przy zakupie programu BioGraph Infiniti użytkownik otrzymuje segregator z instukcją obsługi w języku polskim oraz płytami instalacyjnymi:
 1.     BioGraph Infiniti
 2.     Developer Tools, z funkcjami indywidualnego projektowania ekranów
 3.     Dodatkowe ekrany treningowe i diagnostyczne do treningu biofeedback od firmy Biomed.
Zestaw Developer Tools umożliwia projektowanie od podstaw lub modyfikowanie istniejących ekranów lub skryptów i zawiera:
 • Edytor ekranów – projektowanie ekranów do terapii lub modyfikowanie już istniejących, ekrany raportów, ekrany diagnostyczne i terapeutyczne, do badań naukowych, które można zastosować w skryptach. Istnieje wiele gotowych narzędzi do projektowania ekranów.
 • Edytor skryptów – tworzenie sekwencji występujących po sobie ekranów, np. w celu diagnozy, lub przygotowanie odpowiedniej konfiguracji następujących po sobie ekranów do pracy (np. z dzieckiem z ADHD), projektowanie procedury wyświetlania ekranów podczas badania, definiowanie warunków prezentacji bodźców.
 • Edytor kanałów – definiowanie nowych konfiguracji czujników.
Program Biograph Infiniti można w zależności od potrzeb dowolnie rozbudować o dodatkowe programy tematyczne i czujniki.
 
BioGraph Infiniti to program zarządzający koderem. Służy do prowadzenia treningu fizjologicznego neurofeedback oraz biofeedback.

Wykorzystywany jest w zastosowaniach klinicznych, terapeutycznych oraz badawczych.

W zależności od posiadanych programów tematycznych mogą z niego korzystać specjaliści z dziedziny naturoterapii, psychofizjologii, rehabilitacji, sportu i nauki. 

ZAPOZNAJ SIĘ z  gotowymi zestawami do treningu EEG-biofeedback, psychofizjologii, treningu ze sportowcami, rehabilitacji i inkontynecji.