OPROGRAMOWANIE BIOFEEDBACK
Wyszukaj w serwisie

Physiology Suite

Oprogramowanie Physiology Suite zawiera rozbudowany zestaw 170  gotowych ekranów diagnostycznych umożliwiających monitorowanie i ocenę reakcji fizjologicznej. Ekrany te mogą także służyć do nauki samoregulacji takich parametrów jak temperatura obwodowa, zmienność rytmu serca (w tym HRV), oddychanie (piersiowe, przeponowe), napięcie mięśni (EMG), przewodność skórnogalwaniczną (SC) i inne.

Program Physiology Suite

Program Physiology Suite udostępnia:
 • ekrany do pracy z EMG, EEG, przewodnością skóry, temperaturą, oddechem;
 • skrypt do przeprowadzenia pełnej diagnozy reakcji fizjologicznych w odpowiedzi na stres w różnych warunkach testowych (dla ProComp5 i ProComp Infiniti) – dla ProComp2 jest dostępny program Stress Control;
 • ekrany z automatycznymi i ręcznymi ustawieniami progów;
 • sprawdzanie jakości sygnału parametrów fizjiologicznych;
 • nagrywanie treningu biofeedback i odtwarzanie go po sesji (analiza zachowania w stresie i relaksacji);
 • generowanie raportów z sesji oraz wykres prezentujący postęp dla wszystkich przeprowadzonych sesji;
 • tworzenie ekranu z filmem, animacją przedstawiającą np. produkt danej marki w badaniach neuromarketingowych;
 • badanie w ruchu z użyciem technologii Bluetooth;
 • naukę prostych technik relaksacyjnych – skrypt relaksacyjny z nagraną ścieżką dźwiękową prowadzącą klienta przez proces osiągania stanu głębokiej relaksacji.
Program jest przydatny zarówno w warunkach klinicznych (jako narzędzie dla terapeutów), jak również w badaniach naukowych i neuromarketingowych do analizy psychofizjologi podczas prezentowanego zadania.
Oprogramowanie Physiology Suite zawiera rozbudowany zestaw 170 gotowych ekranów diagnostycznych do monitorowania i oceny reakcji fizjologicznej. Ekrany te mogą także służyć do nauki samoregulacji psychofizjologicznej.
Obsługiwane czujniki:
 •     temperatura;
 •     BVP;
 •     oddech;
 •     EMG;
 •     EKG;
 •     przewodność skóry.
Aby uruchomić ekran, wystarczy mieć tylko jeden z wyżej wymienionych czujników.

Do użytku ze wszystkimi koderami:
 •     FlexComp Infiniti,
 •     ProComp Infiniti,
 •     ProComp5,
 •     ProComp2.

Nr kat. 8676
Oprogramowanie znajduje zastosowanie w dziedzinie psychofizjologii i sportu. Jest też wykorzystywane przez psychoterapeutów do nauki radzenia sobie ze stresem i emocjami. Z programem można również przeprowadzać treningi z osobami zdrowymi narażonymi na stres i tremę, takimi jak menedżerowie, sportowcy, studenci.

Program umożliwia:
 • diagnozę reakcji na stres;
 • naukę kontroli stresu w sytuacjach stresowych;
 • naukę prostych technik relaksacyjnych, np. biofeedback oddechowy;
 • RSA-biofeedback;
 • biofeedback zmienności rytmu serca;
 • feedback EMG;
 • treningi ze sportowcami w celu opanowania tremy.