OPROGRAMOWANIE BIOFEEDBACK
Wyszukaj w serwisie

Ergonimics Suite

Program jest dedykowany praktykom w dziedzinie ergonomii. Pozwala monitorować od 2 do 10 kanałów sEMG w celu prowadzenia treningu biofeedback, diagnozy lub badań naukowych na jednym z ponad 100 dostępnych ekranów. Udostępnia również ekrany do zapisu dla torsjometrów, goniometrów dwupłaszczyznowych oraz czujnika siły.

Program Ergonomic Suite

Główne funkcje programu:
 • monitorowanie od 2 do 10 kanałów sEMG w celu prowadzenia treningu biofeedback, diagnozy lub  badań naukowych;
 • ekrany do zapisu dla torsjometrów, goniometrów dwupłaszczyznowych oraz czujnika siły;
 • precyzyjne pomiary fizjologiczne podczas interakcji człowiek-maszyna;
 • wizualizacja aktywności mięśni zsynchronizowanych z ruchem pacjenta;
 • przeglądanie i analizowanie wszystkich danych w czasie rzeczywistym lub po sesji;
 • monitorowanie ułożenia ciała z wykorzystaniem czujników sEMG, goniometrów i czujników siły oraz ekrany przeznaczone do diagnostyki i treningu obszaru pleców, rąk i nóg;
 • ekrany wykorzystujące goniometry dostarczają informacje o szybkości, przyspieszeniu;
 • statystyki w postaci wykresów liniowych i wartości liczbowych;
 • eksport uzyskanych danych do innych zewnętrznych programów statycznych, do analizy danych i projektowania eksperymentu.
Program zawiera ekrany, które umożliwiaja pracę z czujnikami EMG (powierzchniowe i surowe), goniometr, ForceTrac. Jes mozliwość diagnozy i treningu w ruchu z wykorzystaniem TeleInfiniti (bezprzewodowy biofeedback)Program Ergonomic współpracuje z koderami nizej wymienionymi i oferuje dla nich:
 •     FlexComp Infiniti: 6 grup kanałów oraz 40 ekranów pozwalających na zapis wielokanałowego sEMG (do 10 czujników) w elastycznym zestawieniu z innymi czujnikami  tj. goniometry (do 10 czujników goniometr w jednym czasie), Torsjometry, ForceTrac (do 10 czujników Force w jednym czasie).
 •     ProComp Infiniti: 7 grup kanałów i 38 ekranów  umożliwiających prowadzenie wielokanałowego zapisu sEMG o wysokiej rozdzielczości w zestawieniu z pomiarami z czujników siły, goniometrów i torsjometrów. Oferuje podłączenie do 8 goniometrów i czujników siły w jednym czasie.
 •     ProComp 2 zawiera 2 grupy kanałów i 31 ekranów do 1 i 2 kanałowych zapisów sEMG w różnych kombinacjach z czujnikami siły, goniometrami, torsjometrami .


Dla każdego kodera jest inny numer katalogowy:
 •     Dla Flexomp  8998
 •     Dla ProComp Infiniti 8807
 •     Dla ProComp2  8808
Program ma zastosowanie w dziedzinie ergonomii i biomechaniki. Jest przeznaczony do:
 • badania wydolności mięśni i analizy działania mięśni zaangażowanych w czynności związane z wykonywanym zawodem;
 • oceny stanu psychofizjologicznego w miejscu pracy;
 • monitorowania ułożenia ciała: obszar pleców, rąk i nóg;
 • wizualizowania aktywności mięśni zsynchronizowanych z ruchem pacjenta.