OPROGRAMOWANIE BIOFEEDBACK
Wyszukaj w serwisie

EEG Suite

Program EEG SUITE obejmuje zestaw ponad 170 ekranów do prowadzenia diagnozy i treningu EEG-Biofeedback z zapisem EEG z 1 lub 2 kanałów. Umożliwia trening z użyciem 3, 6 lub nawet 10 składowych EEG (delta, theta, alpha itd.). 

Program EEG Suite   Program EEG Suite

Główne funkcje programu:
 • tworzenie statystyk umożliwiających terapeucie analizę zapisu sesji sekunda po sekundzie, a pacjentowi obserwację postępów wraz z upływem czasu (statystyki okresowe i całościowe, krzywa trendu: porównanie wszystkich sesji i obserwacja postępu);
 • tryb automatyczny – pomaga początkującym użytkownikom prowadzić sesje treningowe;
 • opcja automatycznego celu – optymalizuje wymagania i cel (próg) w odniesieniu do uzyskiwanych wyników, pozwalając jednocześnie zminimalizować konieczność interwencji terapeuty podczas sesji treningu  EEG-biofeedback;
 • opcja usuwania artefaktów (spowodowanych mruganiem oczami czy napinaniem mięśni) automatycznie lub ręcznie poprzez wstawiane markerów zdarzeń;
 • wbudowany w czujnik EEG do pomiaru impedancji (pozwala utrzymać dobrą jakość zapisu);
 • określanie dokładnego zakresu trenowanej częstotliwości;
 • praca w trybie jedno- lub dwumonitorowym (terapeuta ma własny ekran z zapisem i wykresami, a  pacjent ma ekran z animacją lub grą);
 • wydruk wyników (na raporcie są również wprowadzone dane pacjenta, opisy, markery zdarzeń wprowadzone podczas sesji);
 • liczniki punktacji – dodatkowa motywacja do treningu;
 • rozbudowany materiał treningowy, wiele stymulujących lub relaksujących audio-wizualnych bodźców do wyboru lub dodanie własnych (DVD, np.: bajka/film, muzyka MP3, animacje AVI, mapy bitowe, obrazy JPG, np: skany ćwiczeń na koncentrację, testów psychologicznych).


Oprogramowanie jest dostępne w każdym zestawie do neuroterapii (EEG-biofeedback)

EEG Suite

Program EEG Suite zawiera zestaw ponad 170 ekranów do prowadzenia diagnozy i treningu EEG-biofeedback z zapisem EEG z 1 lub 2 kanałów. Umożliwia trening z użyciem 3, 6 lub nawet 10 składowych EEG (delta, theta, alpha itd.).
Oprogramowanie EEG Suite współpracuje z  czujnikiem EEG-Z do terapii EEG-biofeedback.
Jest zawarte w każdym zestawie do EEG-biofeedback.

Program EEG Suite współpracuje ze wszystkimi koderami:
 • FlexComp Infiniti,
 • ProComp Infiniti,
 • ProComp 5,
 • ProComp 2.
Nr kat. 8676
Program jest przeznaczony dla osób, które chcą wykonywać treningi EEG-biofeedback. Szczególne wskazania to:
 • problemy z pamięcią i koncentracją;
 • problemy z planowaniem i skupieniem;
 • mała odporność na stres, trema;
 • zaburzenia samooceny, depresja, zaburzenia lękowe;
 • terapia tików i zespołu Touretta;
 • zaburzenia przyjmowania pokarmów (bulimia, anoreksja);
 • terapia uzależnień (alkoholizm, narkomania, hazard);
 • osoby, których praca wymaga skupienia, szybkich prawidłowych decyzji lub gdy powoduje długotrwały stres (biznesmeni, kontrolerzy, służby mundurowe, służba zdrowia, lotnictwo, nauczyciele, sportowcy);
 • nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD);
 • problemy szkolne (dysleksja, dysortografia, poprawa szybkości uczenia się);
 • poprawa wyników w dziedzinach wymagających koncentracji (sport, muzyka).