OPROGRAMOWANIE BIOFEEDBACK
Wyszukaj w serwisie

Cardio Pro Infiniti- moduł do analizy HRV

Pomiar zmienności rytmu serca (HRV) może być wiarygodnym odzwierciedleniem wielu fizjologicznych czynników modulujących prawidłowy rytm serca. CardioPro Infiniti to prosty w obsłudze graficzny interfejs użytkownika, który umożliwia zapis i analizę zmienności rytmu serca.

Tętno stale się zmienia i zależy od wpływu wielu naturalnych czynników fizjologicznych.
Jest ważnym czynnikiem, który odzwierciedla poziom zdrowia człowieka, zmienność rytmu serca (heart rate variability).
 
    Cardio Pro Infiniti - moduł do analizy HRV

Główne funkcje programu:
 • udostępnienie danych wszystkich klientów zapisanych w Biograph Infinity;
 • zaawansowana analiza sygnału HRV za pomocą specjalnego modułu offline cardio;
 • standardowe miary HRV zgodne z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologii;
 • statystyczne parametry: SDNN, SDANN, NN50, pNN50, RMSSD;
 • normalizacja i analiza IBI (inter-beat-interval – odstępy między interwałami);
 • prosta analiza danych fizjologii obwodowej (takich jak oddychanie, temperatura, EMG);
 • proste opcje raportowania, ekport danych do programów Microsoft Word lub Excel lub innych;
 • eliminowanie artefaktów.
Program współpracuje z czujnikami:
 • temperatury,
 • HR\BVP,
 • oddechu,
 • EKG,
 • EMG,
 • SC.
Do użytku z koderem:
 • FlexComp Infiniti,
 • ProComp Infiniti,
 • ProComp5,
 • ProComp2.
Obsługiwany przez wersję Biograph Infiniti 6.0.

Nr kat. 8853
Przeznaczony dla osób, które w swojej praktyce zawodowej lub badaniach naukowych chcą wykonywać analizę zmienności rytmu serca.
Jest to program do szczegółowej analizy uzyskanych danych HRV, ale również prostej analizy fizjologii obwodowej (parametrów oddychania, temperatury, EMG).