OPROGRAMOWANIE BIOFEEDBACK
Wyszukaj w serwisie

BioGraph 360 Suite - nowość!

BioGraph 360 Suite dostarcza kompletnego zestawu narzędzi w celu dokonania oceny, monitorowania i treningu świadomych i autonomicznych reakcji fizjologicznych.

Program Biograph 360 Suite jest:

 • Kompletny i efektywny
Program dostarcza kompletnego zestawu narzędzi w celu dokonania oceny, monitorowania i treningu świadomych i autonomicznych reakcji fizjologicznych. Ekrany treningowe, ekrany przeglądania i raportów opracowano w sposób najbardziej uproszczony.
 • ​Dostosowany do potrzeb terapeutycznych
BioGraph 360 Suite jako system do prowadzenia neurofeedbacku i biofeedbacku został zbudowany  w sposób zgodny z myśleniem klinicznym. Taki sposób organizacji ułatwia wyszukiwanie najlepszych narzędzi do pracy z klientem oraz redukcję czasu treningu. 
 • Łatwy w obsłudze
Obsługa programu BioGraph 360 Suite jest prosta, a język w nim używany jest znany terapeutom biofeedback.


Zastosowanie

BioGraph 360 Suite posiada szerokie zastosowanie. Większość systemów biofeedbacku oferowanych na rynku prezentuje wyłącznie fizjologiczną informację, która może być przedmiotem treningu. BioGraph 360 Suite został opracowany tak, aby zwiększyć zakres możliwości treningu fizjologicznego o wiele innych współzależnych czynników. Kiedy przykładowo trenujesz zmienność rytmu serca możesz także obserwować zmiany poziomu wzbudzenia i temperaturę obwodową, które zostały zmodyfikowane poprzez ten trening.


Zadania kliniczne

Korzystając z różnych narzędzi dostarczanych przez BioGraph 360 Suite, możesz realizować specyficzne zadania kliniczne.
 • Monitorowanie reakcji fizjologicznych
Uzyskaj szerszą i bardziej bogatą perspektywę na temat funkcjonowania klienta, jego nieuświadamianych reakcji fizjologicznych podczas terapii czy zmian fizjologicznych w trakcie prowadzenia relaksacji. 
 • Przeprowadzenie diagnostyki fizjologicznej
Oceń reakcje klienta na stresory o niewielkim nasileniu, a także zdolność do radzenia sobie z nimi i przywracania stanu równowagi. Zbadaj jaka częstotliwość oddechów wywołuje najwyższą zmienność rytmu serca. Uzyskaj szybki wgląd w profil częstotliwości fal mózgowych klienta w różnych lokalizacjach.
 • Trenowanie umiejętności samoregulacji
W oparciu o wstępną diagnostykę zdecyduj, który układ fizjologiczny jest najbardziej wrażliwy na stres; zaplanuj najbardziej odpowiedni protokół treningowy. 
 • Nauka technik relaksacyjnych
Wybierz trening relaksacyjny wspomagany biofeedbackiem (BART - biofeedback-assisted relaxation training session), który w największym stopniu odpowiada potrzebom Twojego klienta (ten, który najsilniej reaguje w sytuacji stresowej) i zachęć go do jak najczęstszych ćwiczeń.


 • EEG, fizjologia oraz HEG pIR w jednej aplikacji
 • Obszerna instrukcja po polsku ze schematami podłączania czujników oraz opisem ekranów biofeedback
 • Szerokie omówienie znaczenia klinicznego wskaźników fizjologicznych
 • EEG Biofeedback amplitudowy i częstotliwościowy
 • Analiza asymetrii alpha
 • Analiza widma EEG jednohercowa
 • Stymulacja dźwiękowa wybranych częstotliwości – dudnienia binauralne
 • Dostosowane konfiguracje gier Zukor dla wszystkich mierzonych parametrów: EEG, fizjologia, pIR.
 • Podsumowujące, automatyczne raporty Excel
 • Nowoczesny interface programu