OPROGRAMOWANIE BIOFEEDBACK
Wyszukaj w serwisie

Baza Z-score 6 Suite

Wbudowana baza NeuroGuide umożliwia profesjonalną diagnozę oraz trening dzieci i dorosłych z odniesieniem do norm w czasie rzeczywistym. Normy uwzględniają wiek  (2–80 lat) oraz  lokalizację elektrod (19 lokalizacji wg systemu 10–20: Fz, Pz, C3, C4 itd.)

Baza Z Score 6 Suite     Baza Z Score 6 Suite - Biofeedback

Główne funkcje programu:
 • diagnoza oraz trening dzieci i dorosłych z odniesieniem do norm w czasie rzeczywistym;
 • normy uwzględniające wiek (2–80 lat) oraz lokalizację elektrod (19 lokalizacji wg systemu 10–20: Fz, Pz, C3, C4 itd);
 • automatyczne porównanie uzyskiwanych wyników do normatywnej bazy danych NeuroGuide;
 • baza obejmuje: pomiar ponad 50 wskaźników (delta, theta itd.), pomiar 10 współczynników (delta/theta, delta/alpha, theta/beta itd.);
 • skrypt diagnozy z oczami otwartymi i zamkniętymi w odniesieniu do norm;
 • wykresy w czasie rzeczywistym w celu uzyskania natychmiastowego raportu trendu – wykres prezentujący postęp dla wszystkich przeprowadzonych sesji,
 • standardowe narzędzia treningowe: DVD, animacje AVI, muzyka MP3;
 • trening w trybie jedno- i dwuekranowym;
 • uruchamianie zapisu za pomocą funkcji „Szybki start”;
 • trening z zapisem EEG dwu- lub czterokanałowym od ProComp Infiniti (8-kanałowy);
 • ekrany raportów zawierające odchylenia średnich podczas sesji.
Baza Z Score 6 Suite jest przeznaczona dla użytkowników, którzy mają wersję 6.0 oprogramowania Biogaph Infiniti. W wersji 5.0 jest dostępna baza Z-Score Biofeedback + Mini Z-score.

Użytkownicy, którzy chcą korzystać z bazy normatywnej muszą mieć akcesoria do zapisu EEG z dwóch kanałów (dla wszystkich koderów) lub 4 kanałów (dla FlexComp Infiniti, ProComp Infiniti).
W programie nie można prowadzić treningu z wykorzystaniem jednej elektrody miseczkowej.

Płyta z bazą danych jest przeznaczona do jednego stanowiska pracy. Podczas instalacji jest generowany  klucz aktywacyjny.
Ekrany z płyty instalacyjnej wczytują się do programu EEG Suite.

Nr kat. 8790 SET 6.0
Baza Z Score jest przeznaczona dla osób, które chcą wykonywać rozbudowaną diagnostykę 2- lub 4-kanałową w odniesieniu do norm w czasie rzeczywistym, tzn. uzyskiwane wartości podczas treningu są odnoszone do bazy normatywnej, a wyniki będące poza normą zaznaczają się na czerwono.

Oprócz ekranów do diagnozy są również dostępne ekrany do treningów z użyciem dwóch lub czterech elektrod miseczkowych EEG.