tel. kom. 693-396-774
tel./fax: (71) 336 10 36
e-mail: centrum@biomed.org.pl

OPROGRAMOWANIE BIOFEEDBACK

Wyszukaj w serwisie
BioGraph Infiniti 6.2 Biomed
 
Podstawowe oprogramowanie zarządzające koderami Biograph Infiniti można rozbudować o szereg programów tematycznych przygotowanych przez specjalistów z zakresu treningu biofeedback, neuropsychologii, psychofizjologii, rehabilitacji lub sportu, które pozwolą przygotować i przeprowadzić diagnozę i trening dostosowany do klienta.
Program zarządzający BioGraph Infiniti 6.2

Program zarządzający BioGraph Infiniti 6.2

BioGraph Infiniti doskonalony od 1975 roku, stał się najbardziej rozwiniętym na rynku europejskim i elastycznym programem do biofeedbacku.  Ma zastosowanie kliniczne i terapeutyczne. W jego rozwój zaangażowani są  specjaliści  z dziedziny naturoterapii, psychofizjologii, rehabilitacji, sportu, nauki. 
Czytaj dalej
EEG Suite

EEG Suite

Program EEG SUITE obejmuje zestaw ponad 170 ekranów do prowadzenia diagnozy i treningu EEG-Biofeedback z zapisem EEG z 1 lub 2 kanałów. Umożliwia trening z użyciem 3, 6 lub nawet 10 składowych EEG (delta, theta, alpha itd.). 
Czytaj dalej
Baza Z-score 6 Suite

Baza Z-score 6 Suite

Wbudowana baza NeuroGuide umożliwia profesjonalną diagnozę oraz trening dzieci i dorosłych z odniesieniem do norm w czasie rzeczywistym. Normy uwzględniają wiek  (2–80 lat) oraz  lokalizację elektrod (19 lokalizacji wg systemu 10–20: Fz, Pz, C3, C4 itd.)
Czytaj dalej
Physiology Suite

Physiology Suite

Oprogramowanie Physiology Suite zawiera rozbudowany zestaw 170  gotowych ekranów diagnostycznych umożliwiających monitorowanie i ocenę reakcji fizjologicznej. Ekrany te mogą także służyć do nauki samoregulacji takich parametrów jak temperatura obwodowa, zmienność rytmu serca (w tym HRV), oddychanie (piersiowe, przeponowe), napięcie mięśni (EMG), przewodność skórnogalwaniczną (SC) i inne.
Czytaj dalej
Stress Control

Stress Control

Program Stress Control Suite jest to zestaw prostych narzędzi, które zostały zaprojektowane tak, aby służyć jako pomoc w prowadzeniu treningu relaksacyjnego. Można za ich pomocą zbadać, jak pacjent reaguje w sytuacjach stresowych i uświadomić mu różne nieprawidłowe wzorce zachowania oraz nauczyć samoregulacji.
 
Czytaj dalej
Reaction Time Suite

Reaction Time Suite

Program służy do pomiaru i treningu czasu reakcji z jednoczesnym pomiarem EEG i fizjologi obwodowej. Ma zastosowanie w sporcie, biznesie, zawodach wymagających skupienia i szybkiego reagowania.
Czytaj dalej
HRV Suite

HRV Suite

Podstawowy program do treningu i analizy zmian rytmu serca (HRV). Narzędzie, które ma zastosowanie w praktyce i badaniach ze szczególnym uwględnieniem analizy dopasowania zdolności układu sercowo– naczyniowego. 
Czytaj dalej
Cardio Pro Infiniti- moduł do analizy HRV

Cardio Pro Infiniti- moduł do analizy HRV

Pomiar zmienności rytmu serca (HRV) może być wiarygodnym odzwierciedleniem wielu fizjologicznych czynników modulujących prawidłowy rytm serca. CardioPro Infiniti to prosty w obsłudze graficzny interfejs użytkownika, który umożliwia zapis i analizę zmienności rytmu serca.
Czytaj dalej
Rehab Suite

Rehab Suite

Program został zaprojektowany przez fizjoterapeutów dla fizjoterapeutów. Udostępnia specjalistyczne protokoły, ekrany, animacje i statystyki, które wspierają prowadzenie rehabilitacji ruchowej.
Czytaj dalej
DynaMap Suite

DynaMap Suite

Program służy do monitorowania sygnału EMG. Podczas sesji biofeedback umożliwia zapisywanie i odtwarzanie od 2 do 10 zapisów sEMG jednocześnie. Udostępnia ekrany do pracy z sygnałem sEMG w połączeniu z innymi sygnałami fizjologicznymi w różnych konfiguracjach.
Czytaj dalej
Ergonimics Suite

Ergonimics Suite

Program jest dedykowany praktykom w dziedzinie ergonomii. Pozwala monitorować od 2 do 10 kanałów sEMG w celu prowadzenia treningu biofeedback, diagnozy lub badań naukowych na jednym z ponad 100 dostępnych ekranów. Udostępnia również ekrany do zapisu dla torsjometrów, goniometrów dwupłaszczyznowych oraz czujnika siły.
Czytaj dalej