tel. (71) 336 10 36, 693-396-774
fax. (71) 757 51 16
e-mail: centrum@biomed.org.pl

Ogólnopolskie
Wyszukaj w serwisie

Ogólnopolskie – JEREMIE

JEREMIE to atrakcyjna forma wsparcia finansowego oferowana mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom na terenie wielu województw.

Inicjatywa JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises)  to program Unii Europejskiej, którego inicjatorem jest Komisja Europejska. JEREMIE jest atrakcyjną formą wsparcia finansowego, oferowanego mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, również podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą – tzw. start-up. Celem inicjatywy jest pomoc przede wszystkim tym firmom, które rozpoczynają działalność gospodarczą, nie mają historii kredytowej lub zabezpieczeń o wystarczającej wartości.
 
 
Projekt obejmuje województwa:
 • zachodniopomorskiego,
 • pomorskiego,
 • wielkopolskiego,
 • dolnośląskiego,
 • łódzkiego,
 • mazowieckiego.
Zaletą tego programu jest to, że odchodzi od tradycyjnego dotacyjnego modelu wsparcia przedsiębiorstw na rzecz uruchomienia odnawialnych instrumentów finansowych, takich jak niskooprocentowane pożyczki
i poręczenia kredytów. Inicjatywa JEREMIE w Polsce wdrażana jest na poziomie regionalnym w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.
 
JAKIE FIRMY MOGĄ OTRZYMAĆ WSPARCIE?
Inicjatywa JEREMIE ma pomóc tym przedsiębiorstwom, które na zwykłym rynku komercyjnym miałyby ogromne trudności z uzyskaniem kredytów. Inicjatywa skierowana jest przede wszystkim do tych firm, które:
 • rozpoczynają działalność (start-up),
 • nie mają historii kredytowej,
 • nie mają zabezpieczeń o wystarczającej wartości.
   
 
Z Inicjatywy JEREMIE może skorzystać przedsiębiorca:
 • zatrudniający od 1 do 250 pracowników,
 • mający obrót roczny w wysokości do 50 mln euro oraz posiadający sumę bilansową do 43 mln euro,
 • ma siedzibę lub prowadzi działalność gospodarczą w województwie dolnośląskim, łódzkim, mazowieckim, pomorskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim,
 • nie ma wystarczających środków finansowych na realizację projektu,
 • nie ma zabezpieczeń o wystarczającej wartości.
 
NA JAKĄ DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCA OTRZYMA WSPARCIE?
Kredyty, pożyczki, poręczenia w ramach Inicjatywy JEREMIE muszą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzania działalności gospodarczej w tym w szczególności na:
 • realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego – wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
 • unowocześnienie składników majątku trwałego – zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
 • budowę instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii,
 • informatyzację,
 • dostosowanie przedsiębiorstwa do standardów i norm krajowych i unijnych,
 • tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy,
 • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa.
   
 
WYKLUCZENIA W FINASOWANIU:
Wsparcie otrzymane w ramach JEREMIE nie może być przeznaczone na:
 • pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
 • finansowanie celów konsumpcyjnych,
 • spłatę pożyczek i kredytów,
 • spłatę zobowiązań publiczno-prawnych.

PRODUKTY OFEROWANE PRZEDSIĘBIORCOM W RAMACH INICJATYWY JEREMIE:
Pośrednicy oferują przedsiębiorcom całą gamę produktów im dedykowanych. Wśród nich jest:
 • pożyczka – udzielana przez Fundusze Pożyczkowe lub inne instytucje finansowe współpracujące z MFP,
 • kredyt bankowy – udzielany przez banki (spółdzielcze, sieciowe) współpracujące z MFP
  –  zabezpieczony poręczeniem Funduszu Poręczeniowego współpracującym z MFP,
  –  zabezpieczony poręczeniem MFP oferowanym w ramach kredytu przez bank finansujący.

Kontakt dla przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem wsparcia prowadzących lub planujących założenie działalności można znaleźć na stronie JEREMIE, wybierając konkretne województwo.