Ogólnopolskie

Wyszukaj w serwisie
Fundusze uzyskane dzięki projektom ogólnopolskim to szansa dla oświaty, naukowców, przedsiębiorców, a także dla osób prywatnych, jak i możliwość lepszego wyposażenia czy doposażenia miejsca pracy.
Szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach ogólnokrajowych.
Ogólnopolskie dla oświaty

Ogólnopolskie dla oświaty

Ministerstwo Edukacji Narodowej corocznie ogłasza kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na bieżący rok.
Czytaj dalej
Ogólnopolskie dla przedsiębiorców

Ogólnopolskie dla przedsiębiorców

Projekty ogólnopolskie dla przedsiębiorców:
  • HORIZON 2020;
  • Projekty B + R;
  • PARP;
  • Granty dla MŚP
Czytaj dalej
Ogólnopolskie – dofinansowanie szkoleń z KFS

Ogólnopolskie – dofinansowanie szkoleń z KFS

Krajowy Fundusz Szkoleniowy został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników. 
Czytaj dalej
Ogólnopolskie – PFRON

Ogólnopolskie – PFRON

Osobom mającym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności przysługuje dofinansowanie ze środków PFRON (Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych). 
Czytaj dalej
Ogólnopolskie – dotacje z Urzędu Pracy

Ogólnopolskie – dotacje z Urzędu Pracy

Dotacje z Urzędu Pracy można uzyskać na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
Czytaj dalej
Ogólnopolskie – na pomoc dla dzieci z orzeczeniami

Ogólnopolskie – na pomoc dla dzieci z orzeczeniami

Środki z budżetu przeznaczone na pomoc dla dzieci z orzeczeniami (potrzeba kształcenia specjalnego).

Czytaj dalej
Ogólnopolskie – JEREMIE

Ogólnopolskie – JEREMIE

JEREMIE to atrakcyjna forma wsparcia finansowego oferowana mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom na terenie wielu województw.
Czytaj dalej