Neuroforma w rehabilitacji funkcji poznawczych i motorycznych

Wyszukaj w serwisie

Neuroforma jako produkt medyczny oparty na niezależnych badaniach w dziedzinie neurorehabilitacji

Neuroforma to program komputerowy wykorzystywany jako wsparcie klasycznego modelu rehabilitacji funkcji poznawczych i ruchowych. Wykorzystywany jest do pracy z pacjentami po udarach, urazach mózgu, w profilaktyce osób starszych bądź w chorobach neurodegeneracyjnych ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego takich jak stwardnienie rozsiane, ataksja bądź choroba Parkinsona.
Neuroforma stosowana jest w ośrodkach rehabilitacyjnych, placówkach edukacyjnych oraz gabinetach terapeutycznych.

Rehabilitacja funkcji poznawczych ma kluczowe znaczenie w odzyskiwaniu sprawności lub utrzymywaniu bieżącego poziomu funkcjonowania pacjenta. Proces rehabilitacji obejmuje ponowne osiągnięcie utraconych umiejętności lub ich wytrenowanie poprzez wykorzystanie metod poznawczych, strategii kompensacyjnych, a także korzystanie z dostępnych pomocy zewnętrznych. Celem terapii jest poprawa sprawności wykonywania codziennych zadań, co skutkuje poprawą jakości życia.
Rehabilitacja funkcji ruchowych to proces, który skupia się na usprawnieniu osób z dysfunkcją narządu ruchu.

Neuroforma Biomed

Zastosowanie Neuroformy

Oferta Neuroforma skierowana jest do pacjentów, którzy mają problemy z:
 • obniżeniem sprawności działania funkcji poznawczych: uwagi, pamięci, spostrzegawczości, koncentracji czy podzielności uwagi
 • spowolnieniem szybkości reakcji
 • ograniczeniem związanym ze sprawnością wzrokowo-ruchową
 • osłabieniem siły mięśniowej (kończyn górnych, palców)
 • ograniczeniem ruchomości w obrębie stawów kończyn górnych i palców
 • brakiem koordynacji ruchów rąk i ruchów naprzemiennych
 • synchronizacją, koordynacją i precyzją ruchów kończyn górnych oraz palców
 • zaburzeniami czucia i dotyku
 • tłumieniem reakcji odruchowych.
Obszary wsparcia
Treningi mają na celu usprawnienie takich elementów funkcjonowania pacjentów jak:
 • poprawa uwagi, koncentracji, pamięci oraz praca nad podzielnością uwagi
 • zwiększenie szybkości oraz efektywności reakcji na bodźce
 • poprawa równowagi i precyzji ruchów
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa oraz ruchów przeciwstronnych
 • zwiększenie siły mięśniowej oraz synchronizacji ruchów
 • zwiększenie możliwości panowania nad reakcjami odruchowymi
 • zwiększenie sprawności stawów oraz praca nad ich sprawnością
 • zwiększenie ruchomości kręgosłupa oraz zakresu ruchów kończyn górnych
 • poprawa precyzji ruchów palców i czucia dotyku oraz zwiększenie możliwości manualnych ręki
 • praca nad rozwiązywaniem problemów, spostrzegawczością i widzeniem przestrzennym
 • praca nad prawidłowymi nawykami oddechowymi i wzmacnianie mięśni oddechowych.
Neuroforma pozwala na indywidualne dostosowanie ćwiczeń do możliwości pacjenta. Użytkownik może określić zakres ruchów, poziom trudności oraz liczbę powtórzeń.

Zestawy Neurofoma

    MED  | START    
więcej informacji o zestawach 

 
                                       Neuroforma MED
                     
Każdy zestaw zawiera moduł ‘’BAZY PACJENTÓW’’, który umożliwia zbieranie danych pacjentów oraz obserwację rezultatów.
 
 

Rehabilitacja funkcji poznawczych - ćwiczenia 

Każdy zestaw Neuroformy posiada „BAZĘ ĆWICZEŃ RUCHOWO - POZNAWCZYCH’’, która zawiera takie ćwiczenia jak:
 • ćwiczenia uwagi
 • ćwiczenia pamięci
 • ćwiczenia funkcji wykonawczych
 • ćwiczenia spostrzegania
 • ćwiczenia matematyczne
 • ćwiczenia językowe
 • zadania logiczne.
Użytkownik przed rozpoczęciem każdego ćwiczenia może skorzystać z dostępnej instrukcji multimedialnej.

Przykładowe ćwiczenia Neuroforma
‘’GĄBKA‘’
 • zwiększenie siły i wytrzymałości mięśniowej
 • poprawa zakresu ruchu kończyn górnych
 • poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej.
Zastosowanie:
 •  osłabienie siły mięśniowej ramion
 • ograniczenia ruchomości w obrębie stawów barkowych
 • zaburzenia koordynacji wzrokowo ruchowej.
Ćwiczenie polega na ścieraniu plam, które pojawiają się na ekranie. Po umieszczeniu dłoni w miejscu gdzie znajduje się plama należy energicznie poruszać ręką symulując ruch ścierania. W kolejnych poziomach trudności pojawia się więcej plam i trzeba używać obu rąk jednocześnie.
 
                                    Ćwiczenia Neuroforma
 
‘’ORZECHY’’
 • poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • zwiększenie siły mięśniowej
 • zwiększenie zakresu ruchów kończyn górnych
 • zwiększenie szybkości reakcji, poprawa uwagi
 • zwiększenie umiejętności hamowania reakcji odruchowych.
Zastosowanie:
 • osłabienie siły mięśniowej kończyn górnych
 • ograniczenie ruchomości w obrębie stawów kończyn górnych
 • ograniczenia sprawności wzrokowo-ruchowej.
Ćwiczenie polega na symulowaniu zbierania orzechów, które pojawiają się na ekranie. Dodatkowo użytkownik powinien unikać dotykania kasztanów, które pojawiają się wśród orzechów. Podczas ćwiczenia należy lewą ręką zbierać orzechy po lewej stronie, a prawą orzechy po prawej stronie. W wyższych poziomach trudności orzechy wyświetlane są przez krótszy czas. Ponadto kasztany pojawiają się bezpośrednio pod orzechami, co zmusza użytkownika do szybkiego zabierania ręki.

                                             Ćwiczenia funkcji poznawczych i ruchowych

Sprawdź inne artykuły:
Eye tracking w neurorehabilitacji