tel. (71) 336 10 36, 693-396-774
fax. (71) 757 51 16
e-mail: centrum@biomed.org.pl

Neuroforma - nowoczesna metoda neurorehabilitacji

Wyszukaj w serwisie

Neurorehabilitacja definicja

Neurorehabilitacja (zgodnie z tym co pisze autor artykułu opublikowanego w czasopiśmie „NeuroRehabilitation” przytaczając definicję rehabilitacji poznawczej) jest to program mający na celu przywrócenie normalnych funkcji mózgu osób tego wymagających lub pracę w kierunku kompensacji deficytów poznawczych. To z kolei pociąga za sobą zindywidualizowany program szkoleń specjalistycznych oraz umiejętności i strategii mających pomóc pacjentowi (Van Schouwen-Van Kranen, 2014).
Neuroforma w Biomed

Jak pisze autor w swoim artykule, terapeuci często posługują się intuicją zawodową, co może nie zawsze okazać się dobre dla pacjenta. Warto dołożyć wszelkich starań, aby łączyć teorię z praktyką oraz rozwijać i poszerzać stosowane metody diagnostyczne oraz terapeutyczne.
Rehabilitacja poznawcza (CRT - Cognitive Rehabilitation Therapy) skupia się na ponownym osiągnięciu poznawczych umiejętności, które zostały utracone lub zmienione ze względu na przykład na uszkodzenie mózgu pacjenta. Celem terapii jest poprawa sprawności wykonywania codziennych zadań, a w związku z tym poprawa jakości życia. Proces obejmuje ponowne osiągnięcie utraconych, lub wytrenowanie umiejętności, poprzez bezpośrednie wykorzystanie metod poznawczych, strategii kompensacyjnych, a także korzystanie z dostępnych pomocy zewnętrznych.
 

Neuroforma - opis ćwiczeń


Neuroforma - opis metody do rehabilitacji funkcji poznawczych

Jedną z metod umożliwiających pracę z tego rodzaju pacjentami oferuje Neuroforma. W związku z rozwojem technologii oraz poszerzeniem możliwości oferowanych przez nowoczesne aparatury, znacznie poszerzyła się oferta metod, które mogą usprawnić życie pacjentów. Możliwości aparatury Neuroforma są szerokie, oferują pracę w wielu obszarach nad różnymi funkcjami sprawnościowymi pacjentów.

Nad czym można pracować?
Treningi mają na celu usprawniać takie elementy funkcjonowania pacjenta jak:
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa oraz ruchów przeciwstronnych
 • poprawa równowagi i precyzji ruchów
 • zwiększenie siły mięśniowej oraz synchronizacji ruchów
 • zwiększenie szybkości oraz efektywności reakcji na bodźce
 • poprawa uwagi, koncentracji, pamięci oraz praca nad podzielnością uwagi
 • zwiększenie możliwości panowania nad reakcjami odruchowymi
 • zwiększenie sprawności stawów oraz praca nad ich sprawnością
 • zwiększenie ruchomości kręgosłupa oraz zakresu ruchów kończyn górnych
 • poprawa precyzji ruchów palców i czucia dotyku oraz zwiększenie możliwości manualnych ręki
 • praca nad rozwiązywaniem problemów, spostrzegawczością i widzeniem przestrzennym
 • praca nad prawidłowymi nawykami oddechowymi i wzmacnianie mięśni oddechowych.

Neuroforma stwarza możliwości dostosowania poziomu trudności wykonywanych zadań do poziomu na jakim aktualnie znajduje się pacjent oraz stopniowym zwiększaniu tego poziomu wraz z jego postępami. 

Neuroforma - jak pracuje pacjent


Neuroforma - zastosowanie metody

Oferta ma szeroki zasięg i skierowana jest do pacjentów mających problemy z:
 • osłabieniem siły mięśniowej (kończyn górnych, palców)
 • ograniczeniem ruchomości w obrębie stawów kończyn górnych i palców
 • brakiem koordynacji ruchów rąk i ruchów naprzemiennych
 • ograniczeniem związanym ze sprawnością wzrokowo-ruchową
 • spowolnieniem szybkości reakcji
 • obniżeniem sprawności działania funkcji poznawczych: uwagi, pamięci, spostrzegawczości, koncentracji czy podzielności uwagi
 • synchronizacją, koordynacją i precyzją ruchów kończyn górnych oraz palców
 • zaburzeniami czucia i dotyku
 • tłumieniem reakcji odruchowych.
 Neuroforma ekran i barierka asekuracyjna

Neuroforma - moduły treningowe  Neuroforma - moduły treningowe   Neuroforma - moduły treningowe 


Żródło:
Van Schouwen-Van Kranen, E. T., (2014). Clinical reasoning in cognitive rehabilitation
therapy. NeuroRehabilitation 34(1), 15-21.