NARZĘDZIA DO TERAPII SENSOMOTORYCZNEJ WPROWADZENIE

Wyszukaj w serwisie

Głównym celem sensomotoryki jest wspomaganie rozwoju psychoruchowego przez proces integracji odruchów wczesnodziecięcych.
Nowatorstwo terapii sensomotorycznej polega na jej aspekcie praktycznym – zapewnia ona wybór kluczowych obszarów pomocy oraz propozycje ćwiczeń i zadań dla pacjentów.
Bogaty warsztat pracy i efekty poparte dokumentacją na temat dzieci, które były i są objęte terapią w Ośrodku Winfrieda Scholtza, potwierdzają skuteczność i efektywność metody.

Terapia przeznaczona jest dla dzieci z:

 • trudnościami szkolnymi
 • dysleksją
 • dysgrafią
 • dysortografią
 • dyspraksją
 • zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • zespołem Aspergera
 • ADHD
 • zaburzeniami koncentracji uwagi
 • zaburzenia koordynacji
 • dysfunkcjami ruchowymi i percepcyjnymi
 • obniżoną sprawnością percepcji wzrokowej i słuchowej
 • zespołem Downa.

Dzieci z powyższymi problemami często borykają się z obniżonym napięciem, deficytami w obszarze uwagi oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Wsparciem w ich terapii jest prawidlowo prowadzony trening sensomotoryczny, który skupia się na pracy z takimi obszarami jak równowaga, napięcie mięśniowe, stymulacja proprioceptywna oraz koordynacja ruchowa.

Aparatura stosowana w terapii sensomotorycznej to wysokiej klasy narzędzia do motoryki małej i motoryki dużej oraz zestawy, które służą do 
diagnostyki i treningów funkcji sensomotorycznych. 

Narządzia te mogą być używane na małej przestrzeni, w domu, w salach do ćwiczeń bądź w gabinecie terapeutycznym. Narzędzia można bardzo łatwo łaczyć w zestawy z innymi metodami.

ZOBACZ WIĘCEJ:

ZOSTAŃ TERAPEUTĄ SENSOMOTORYKI - SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY.

W leczeniu ADHD, dysleksji oraz innych często spotykanych zaburzeń w uczeniu się, pomocną jest też terapia metodą Warnkego. 

METODA WARNKEGO - czytaj więcej.
 
Jesteś zainteresowany zakupem? Skontaktuj się z działem handlowym!

 
Narzędzia do Sensomotoryki