NARZĘDZIA DO TERAPII SENSOMOTORYCZNEJ WPROWADZENIE

Wyszukaj w serwisie

Aparatura stosowana w terapii sensomotorycznej to wysokiej klasy narzędzia do motoryki małej i motoryki dużej oraz zestawy, które służą do diagnostyki i treningów funkcji sensomotorycznych.

Terapia sensomotoryczna jest przeznaczona głównie dla dzieci z trudnościami szkolnymi. Jest stosowana w terapii dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyspraksji. Jednak ze względu na fakt, że metoda wspomaga rozwój w różnych obszarach funkcjonowania, w terapii uczestniczą również dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera, ADHD, zespołem Downa, dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami koncentracji uwagi, zaburzeniami koordynacji, dysfunkcjami ruchowymi i percepcyjnymi, obniżoną sprawnością percepcji wzrokowej i słuchowej oraz opóźnionym lub zaburzonym rozwojem mowy.

Głównym celem metody jest wspomaganie rozwoju psychoruchowego przez proces integracji odruchów wczesnodziecięcych. Twórca modelu terapeutycznego w obszarze sensomotoryki Winfried Scholtz, podobnie jak inni teoretycy i praktycy zagadnień z tego obszaru, podstawy naukowe metody opiera na wiedzy z zakresu neurologii dziecięcej oraz psychologii poznawczej i rozwojowej, dotyczących etapów i prawidłowości rozwoju neuromotorycznego i  psychomotorycznego.
Nowatorstwo terapii sensomotorycznej polega również na jej aspekcie praktycznym – zapewnia ona wybór kluczowych obszarów pomocy oraz propozycje ćwiczeń i zadań dla pacjentów. Bogaty warsztat pracy i efekty poparte dokumentacją na temat dzieci, które były i są objęte terapią w Ośrodku Winfrieda Scholtza, potwierdzają skuteczność i efektywność metody. Zaproponowany zestaw ćwiczeń realizowany jest przez wykwalifikowanych terapeutów, którzy biorą udział w szkoleniu z sensomotoryki
W leczeniu ADHD, dysleksji oraz innych często spotykanych zaburzeń w uczeniu się, pomocną jest też terapia metodą Warnkego. Zapraszamy na specjalistyczne szkolenia dotyczące nowatorskich metod terapii.