NARZĘDZIA DO MOTORYKI MAŁEJ
Wyszukaj w serwisie

Pulpit z lustrem do ćwiczeń grafomotorycznych – NOWOŚĆ!

Oryginalna pomoc terapeutyczna do treningu wspomagania zdolności
wizualno-motorycznych oraz planowania ruchu.

Ciekawe narzędzie wywołujące dysocjację pomiędzy intencją ruchu i wykonaniem w kontekście zmienionej (lustrzanej) informacji wzrokowej.

Wykorzystywana w terapii ręki: rozwija umiejętność korekty motorycznej w zadaniach grafomotorycznych. Dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu lustrzanego pola spostrzeżeniowego, ułatwia zmianę błędnych nawyków grafomotorycznych np. nieprawidłowych wzorców pisania liter, cyfr, kształtów elementarnych.

Pomaga w nauce orientacji przestrzennej oraz w kształtowaniu intuicyjnego rozumienia pojęć takich jak np. oś symetrii, odzwierciedlenie, odbicie lutrzane.

W diagnozie narzędzie może być wykorzystywane w badaniu stopnia automatyzacji wzorca graficznego (podpis, cyfra, litera, kształt).

W terapii daje wiele możliwości ćwiczenia planowania ruchu, uczenia się ruchowego, świadomego dostosowania intencji ruchu, wykorzystywany jest w zaawansowanych zadaniach grafomotorycznych oraz w treningu lateralnym.

Pulpit wykonany jest z drewna.
Wymiary: 45 cm dł./ 22 cm wys./ 33 cm szer.

Masz pytania? Skontaktuj się z działem handlowym!
WYPEŁNIJ FORMULARZ