mini QEEG
Wyszukaj w serwisie

Diagnoza i trening wielokanałowy – EEG-biofeedback

Badanie miniQEEG umożliwia zaobserwowanie asymetrii amplitudowej w dowolnym paśmie częstotliwości między lewą i prawą półkulą.

Mini QEEG

QEEG jest badaniem diagnostycznym, jeszcze nie stosowanym powszechnie, lecz wykazującym duży poziom skuteczności. Narzędzie to dostarcza wiarygodnych markerów dysfunkcji mózgu. W wielu badaniach naukowych jest miarą skuteczności danej terapii w oparciu o zasadę test-retest.
QEEG to bezpieczna i nieinwazyjna metoda, w której zapisy z czujników EEG są analizowane ilościowo przez specjalistyczne programy, a uzyskane wyniki są porównywane z bazą normatywną zawierającą zapisy zdrowych osób z danej grupy wiekowej.
Metoda ta jest skuteczna przy diagnozie ADHD (86% przy 1 SD). Przy tym zaburzeniu najczęściej obserwujemy w zapisie EEG nadmiar fal wolnych theta i niskie potencjały fal szybkich beta (18–20 Hz) w obszarze płatów czołowych i centralnych, które są odpowiedzialne za funkcje uwagi. Badania naukowe potwierdzają, że im wyższy jest stosunek theta/beta, tym większe występują problemy z uwagą. Wyniki badań QEEG pozwalają z prawie 90% pewnością zróżnicować zapis osoby dobrze funkcjonującej od osoby z zaburzeniami charakterystycznymi dla ADHD.

Badanie pełnoczepkowe QEEG to jednoczesny pomiar z 19 kanałów. Ale również pomiar z dwóch punktów jednocześnie może dostarczyć terapeucie wielu cennych informacji potrzebnych do planowania terapii EEG-biofeedback. Diagnostyka 2-kanałowa jest bardziej precyzyjna niż badanie 1-kanałowe. 
Badanie miniQEEG umożliwia zaobserwowanie asymetrii amplitudowej w dowolnym paśmie częstotliwości między lewą i prawą półkulą. Można zaobserwować ewentualną dysharmonię w funkcjonowaniu obu półkul. Badanie to jest bardzo przydatne przy planowaniu treningu EEG-biofeedback, ponieważ wskazuje, w których punktach należy wzmacniać lub hamować określone pasma częstotliwości.
 
Raporty z bazy Z=Score

Przeprowadzone badanie miniQEEG umożliwia weryfikację zaburzeń, dla których są już potwierdzone naukowo, charakterystyczne wzorce fal, np. nieprawidłowe fale wolne w lewej półkuli mózgowej (u osób praworęcznych), które wskazują na występowanie dysleksji. Co za tym idzie, umożliwia podjęcie terapii z wykorzystaniem treningu EEG-biofeedback w odpowiedniej lokalizacji elektrod i w odpowiednim zakresie częstotliwości.

Jeśli jest dostępna aparatura Infiniti, można wykonywać 2-kanałową diagnozę miniQEEG rozbudowując zestaw o akcesoria do badań 2-kanałowych. W zależności od posiadanego kodera należy dokupić:
 1. Czujnik EEG-Z (tylko dla kodera pięcio-, ośmio- i dziesięciokanałowego, natomiast ProComp2 ma czujnik wbudowany na kanale A).
 2. Komplet elektrod ze złączem DIN 79 cm.
 3. Zestaw przewodów do diagnozy 2-kanałowej.


Trafnie zaplanuj sesje EEG-biofeedback – przy zakupie zestawu do 2-kanałowego zapisu EEG skrypt mini QEEG gratis.

Gotowy skrypt diagnostyczny mini QEEG

Umożliwia pomiar z 9 punktów na skórze głowy. Najpierw wykonujemy pomiar w parach elektrod w punktach Fz–Pz, C3–C4, F3–F4, P3–P4 (według systemu 10–20), a następnie pomiar w punkcie Cz. Każdy pomiar trwa po 60 sekund i w zależności od potrzeb diagnozy można go wykonać przy oczach otwartych w spoczynku lub koncentracji na zadaniu lub przy oczach zamkniętych. Przed każdą aktywnością jest wyświetlany ekran pomiaru impedancji dla każdej pary elektrod. Dzięki temu mamy pewność ze uzyskane wyniki nie będą zafałszowane. Ekrany są przygotowane według poniższego schematu: 
Przy zakupie akcesoriów do badań 2-kanałowych skrypt do diagnozy miniQEEG gratis!
Na koderze ProComp2 można wykonać 2-kanałową diagnozę mini QEEG. Potrzebne będą do tego:
 1. Czujnik do EEG.
 2. Komplet elektrod do EEG.


Akcesoria:

Diagnoza i trening z 2 kanałowym zapisem EEG

 • Czujnik EEG Z- 2 sztuki
 • Komplet Elektrod w montażu jedno- i dwubiegunowym ze złączem DIN- 2 komplety
 • Zestaw przewodów do wielokanałowego EEG- zestaw przewodów do 2-kanałowego EEG


Zestaw przewodów do 2 kanałowego EEG
Zestaw pozwala na połączenie 2 kompletów elektrod  w montażu jedno- i dwubiegunowym  w celu pomiaru EEG w 2 punktach jednocześnie na głowie pacjenta (w systemie 10/20).
 

Zestaw przewodów zawiera:

 • czarna elektroda miseczkowa 1 sztuka (nr.kat. 8745)
 • 1M2F - Złącze Y (nr. kat. 8866)
 • 2M1F - Złącze Y (nr.kat. 8867)

   

Diagnoza i trening z 4 kanałowym zapisem EEG

 • Czujnik EEG Z- 4 sztuki
 • Komplet Elektrod w montażu jedno- i dwubiegunowym ze złączem DIN- 4 komplety
 • Zestaw przewodów do wielokanałowego EEG - zestaw przewodów do 4-kanałowego EEG


Zestaw przewodów do 4 kanałowego EEG
Zestaw zawiera niezbędne przewody do pomiaru EEG w 4 punktach jednocześnie na głowie pacjenta (w systemie 10/20). Pozwala na połączenie 4 kompletów elektrod  w montażu jedno- i dwubiegunowym.

Zestaw kabli zawiera:

 • czarna elektroda miseczkowa 1 sztuka (nr.kat. 8745)
 • 1M4F – złącze Y 2 sztuki
 • 2M1F - Złącze Y (nr.kat. 8867)