tel. (71) 336 10 36, 693-396-774
fax. (71) 757 51 16
e-mail: centrum@biomed.org.pl

Irisbond Duo - eye tracker
Wyszukaj w serwisie

Irisbond Duo - eye tracker

System EyeGaze łączy w sobie dobrej jakości urządzenie do śledzenia ruchów gałek ocznych (Irisbond Duo) z oprogramowaniem treningowym. Dzięki EyeGaze pacjent ma możliwość trenować uwagę wzrokową, jak również bez udziału rąk sterować komputerem oraz wykonywać różne zadania angażujące procesy poznawcze.


System EyeGaze jest rozwiązaniem ułatwiającym komunikację, dające większą możliwość interakcji z otoczeniem przy udziale komputera, uruchamiające procesy uwagi wzrokowej i inne procesy poznawcze.
System EyeGaze wykorzystuje się w terapii eye tracking, której celem jest śledzenie ruchów gałek ocznych osoby badanej. 

Trening odbywa się z wykorzystaniem eye trackera (Irisbond Duo) podłączonego do komputera. Eye tracker rejestruje obrazy obu oczu bądź jednego, wybranego przez nas oka. Urządzenie, w którym znajduje się ukryta miniaturowa kamera video podłączona do monitora LCD, rejestruje obrazy obu oczu. Program sterujący przetwarza te obrazy i w czasie rzeczywistym dostarcza danych o chwilowym kierunku linii wzroku, tzn. na który punkt ekranu spogląda badający. Pomiar jest bezkontaktowy, nieinwazyjny a sam proces odbywa się „w tle” i w żaden sposób nie ogranicza naturalnego sposobu zachowania klienta. 
  

Irisbond Duo pełni funkcje myszy komputerowej, dzięki czemu mamy możliwość pracy z dowolnym programem użytkowym, w tym z naszymi aplikacjami treningowymi czy systemowymi, bądź przeglądarką internetową.
Narzędzie 
pozwala za pomocą wzroku przesuwać kursor po ekranie i używać funkcji przycisków myszy na kilka różnych sposobów:
  • za pomocą mrugnięcia
  • za pomocą fiksacji wzroku
  • za pomocą klawiatury.
Dodatkowo eye tracker Irisbond Duo ma następujące funkcjonalności:
- maksymalnie 16-punktowy proces kalibracji, co umożliwia bardziej precyzyjne ustawienia
-NOWOŚĆ „Error map” - graficzny obraz błędów popełnionych w procesie kalibracji, ułatwia poprawę konkretnych parametrów ustawienia eye-trackera  
- podczas kalibracji użytkownik widzi na ekranie swoją twarz (rozwiązanie zaawansowane jak w eye trackerach do badań naukowych)
- 3 rodzaje nakładek do montażu 
- dzięki zastosowaniu łożysk kulowych umożliwia utrzymanie kąta pochylenia przy pozycjonowaniu i kalibracji urządzenia

Programy treningowe
Do treningu konieczne są programy treningowe. System obejmuje w zależności od wyboru i zapotrzebowania 3 moduły treningowew każdym z nich są 3 aplikacje, a każda aplikacja posiada 6 gier. 
  • Moduł Attention and Looking
  • Moduł Exploring and Playing
  • Moduł Choosing and Learning

Zestaw zawiera:
  • Irisbond Duo - eye tracker;
  • oprogramowanie Primma do obsługi pulpitu ekranu za pomocą myszki - wzroku.
Moduły treningowe (do wyboru 3 różne moduły) wymagają osobnego zakupu.

Secyfikacja techniczna
• wymiary: 29,5cm x 3,5cm x 3cm;
• waga: 135 g wraz z kablem USB;
• podłączenie: Port USB 2.0 dla Windows 7, port USB 2.0 lub 3.0 dla Windows 8 i 10;
• odległość do pracy z urządzeniem: 50-90 cm;
• rozmiar pola z jakiego urządzenie reaguje na ruch gałki ocznej: 32cm x 21cm;
• kalibracja: 1, 5, 9 i 16 punktów
• obsługiwane monitory: 10 do 24”;
• mocowanie: magnetyczne w komplecie;
• wymagania komputera: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, procesor ≥ 2.8GHz Intel i3/i5/i7.

Eyetracking zwany inaczej okulografią, wykorzystywany jest w wielu dziedzinach m.in. w badaniach naukowych, marketingowych, badaniach sportowców, kierowców, pilotów i in. jako:
• wsparcie terapeutyczne w: ADHD, dysleksji, udarach, urazach, zaburzeniach ze spektrum autyzmu, porażeniu mózgowym, stwardnieniu zanikowym bocznym i rozsianym, niepełnosprawności ruchowej
i intelektualnej, problemach komunikacyjnych, zaniku mięśni, uszkodzeniach rdzenia, Zespole Retta
• trening funkcji poznawczych: planowanie, uwaga, pamięć, myślenie przyczynowo-skutkowe, koncentracja
• sterowania aplikacjami i posługiwanie się komputerem w systemie Windows za pomocą wzroku dla osób niepełnosprawnych.

Eyetracking w terapii
Są pacjenci, którzy nie uczestniczą w terapii wspomaganej komputerowo, ponieważ nie dysponują zdolnością do wystarczająco długotrwałej koncentracji na ekranie. Mają również utrudnione możliwości posługiwania się myszką czy klawiaturą. Dzięki unikalnemu połączeniu eyetrackera i specjalnie opracowanych aplikacji komputerowych, eyetracking może nie tylko zastąpić myszkę komputera, ale przede wszystkim zostać włączony w proces terapii pacjenta, kształtując potrzebne funkcje uwagi i spostrzegania. Ta forma interakcji z komputerem  znalazła szerokie zastosowanie w rehabilitacji funkcji poznawczych, treningu spostrzegania i przetwarzania informacji wzrokowej, treningu fiksacji wzroku oraz komunikacji.
Dodatkową funkcjonalnością może być włączenie eyetrackera do terapii biofeedback. Dzięki temu pacjent nie tylko jest nagradzany za to, że koncentruje się na "czymkolwiek", ale właśnie za ukierunkowanie uwagi na określony cel.

Eyetracking z Biofeedbackiem
Wielokrotnie terapeuci borykają się z problemem, że dziecko podczas treningu Biofeedback rozgląda się wokół siebie i patrzy na wszystko tylko nie na to, co jest przedmiotem ćwiczeń. Często w związku z tym jest wykluczane z terapii. Dzięki EyeGaze komputer zachęca dziecko do wpatrywania się w te obiekty, które są istotne do przebiegu terapii i nagradza, jeśli cel treningu został zrealizowany. Połączenie tego rodzaju ćwiczeń z Biofeedbackiem, pozwala aby podczas jednej sesji aktywizować wybrane obszary mózgu, jednocześnie kontrolując i nagradzając śledzenie treści będących przedmiotem zajęć.

Eyetracking a Metoda Warnkego
Dzieci z dysleksją mogą wymagać, oprócz treningu centralnego przetwarzania słuchowego (Metoda Warnkego), specjalnego treningu fiksacji wzrokowej za poruszającym się obiektem. Możliwości pacjenta w tym zakresie są oceniane przy pomocy jednej z procedur testowych Metody Warnkego. Do tej pory nie dysponowaliśmy rozwiązaniem wspomagającym komputerowo, które pozwalałoby śledzić ruchy oczu, rejestrować przebieg treningu i nagradzać nawet za minimalne postępy. EyeGaze w połączeniu z Metodą Warnkego, może przyczynić się w istotny sposób do poprawy funkcjonowania pacjenta w zakresie pisania i czytania.