INTEGRACJA I KONSTRUKCJA URZĄDZEŃ BADAWCZYCH

Wyszukaj w serwisie
Dzięki współpracy z wieloma ekspertami możemy zaoferować również usługi w zakresie integracji istniejących urządzeń badawczych z nowym sprzętem, przedłużając cykl życia wyposażenia. 

Nasza wiedza i doświadczenie pozwalają nam integrować oraz synchronizować takie urządzenia, jak elektroencefalografy, okulografy (eyetrackery), urządzenia do pomiarów fizjologicznych, wariografy i posturografy oraz najbardziej nowoczesne i zaawansowane systemy ekspozycji bodźców w jedną sprawnie funkcjonującą całość.
Specjalizujemy się w projektowaniu nietypowych i unikatowych interfejsów komunikacyjnych, a także oprogramowania do synchronizacji pomiarów oraz symultanicznej analizy wyników.
Jeśli potrzebne jest nietypowe urządzeni do rejestracji zachowań osoby badanej, którego nie ma na rynku, potrafimy je zbudować i dostosować do systemu ekspozycji bodźców.
Takim urządzeniem może być zarówno nietypowy pad (klawiatura) do odpowiedzi, jak i skomplikowane urządzenie pomiarowe lub stymulujące.
 
 
Firma Biomed Neurotechnologie jest przygotowana, aby zapewnić pomoc w  tworzeniu laboratorium i łączeniu  urządzeń ze sobą. Podejmiemy się stworzenia zarówno nietypowego kabla sygnałowego, jak i całego systemu zintegrowanych urządzeń badawczych, dostosowanego do specyficznych wymagań. 
Nasze realizacje nie kończą się na dostarczeniu sprzętu – do każdego rozwiązania sprzętowego możemy zaoferować cykl szkoleń lub programy pomocy, obejmujące wszystkie etapy procesu badawczego i analizy danych.