Ilościowe QEEG u psychologa

Wyszukaj w serwisie

W tym artykule przeczytasz:

  • Co to jest MiniQEEG
  • Czym jest mapowanie mózgu
  • Czym jest ERP

MiniQEEG co to jest?

W ostatnich latach wśród terapeutów stosujących metodę neurofeedback spopularyzowała się technika diagnozowania z użyciem dwukanałowego lub czterokanałowego EEG – miniQEEG. Oczywiście ta forma nie zastąpi bardziej precyzyjnej 19-kanałowej diagnostyki QEEG, ale jest ona dwukrotnie bardziej trafna niż oszacowanie z jednego odprowadzenia.
 
Zdaniem niektórych naukowców jesteśmy u progu nowej ery w psychologii, psychiatrii i neurologii.
Długo oczekiwana najnowsza wersja DSM V wraz z jej opublikowaniem w 2012 roku przyniosła nowatorskie podejście do diagnostyki zaburzeń psychicznych. Jednym z kluczowych aspektów tej diagnostyki jest odwołanie się do ich markerów biologicznych tzw. endofenotypów. Zgodnie z najnowszą wiedzą QEEG oraz potencjały wywołane (ERP) stanowią najbardziej efektywne i różnicujące markery biologiczne.
Ilościowe QEEG u psychologa

Mapowanie mózgu

Mapowanie mózgu umożliwia ocenę stanu aktywacji mózgu, a także precyzyjne określenie obszarów, które powinny zostać poddane oddziaływaniu terapeutycznemu, np. z wykorzystaniem metody biofeedback. Obecnie jest to najlepsza metoda diagnostyczna do zastosowań w neuroterapii. Procedura diagnostyczna, którą stosujemy, umożliwia także odniesienie wyników pacjenta do norm opracowanych przez Human Brain Institute (grupa wiekowa 7–61 lat).

miniQEEG


Potencjały wywołane (ERP)

Procedura umożliwia ocenę szybkości przepływu informacji mózgu, a także lokalizacji źródłowej impulsu elektrycznego. Dzięki analizie sygnału ICA pozwala rozłożyć sygnał ERP na komponenty składowe.
Dzięki bazie z normami HBI metoda dostarcza cennych informacji w diagnostyce pacjentów mających trudności w uczeniu się, ADHD, przypadków otępień (np. w chorobie Parkinsona itp.).

miniQEEG

Aparaty i systemy EEG/QEEG/ERP>

Sprawdź inne artykuły:
QEEG w planowaniu terapii Biofeedback