EYE TRACKING - SR RESEARCH
Wyszukaj w serwisie

Oprogramowanie Data Viewer

Oprogramowanie do przeglądania, filtrowania i przetwarzania danych eyetrackingowych zapisanych z wykorzystaniem systemu EyeLink.

  • Oprogramowanie do przeglądania, filtrowania i przetwarzania danych eyetrackingowych zapisanych z wykorzystaniem systemu EyeLink.
  • Pozwala tworzyć statyczne i dynamiczne obszary zainteresowań (AOI), mapy cieplne (heatmaps), a także wygenerować wiele powiązanych z nimi danych (Dwell Time, saccade onset, etc).
  • Wysoki poziom integracji z SR Research Experiment Builder, E-Prime, Presentation i wielu innych metod programowania. 
Komunikacja i integracja z zewnętrznym oprogramowaniem/hardwarem 
  • Łatwe dodawanie funkcjonalności eyetrackingowej do istniejących projektów w E-Prime, Presentation, MATLAB i Psychtoolbox i wielu innych.
  • Synchronizacja ruchów gałek ocznych z MRI/EEG/fNIRS/TMS oraz innym rodzajem aparatury pomiarowej.
  • Możliwość dodania funkcjonalności eyetrackera do programów wyświetlających bodźce napisanych w językach Python, C, C# i innych.