EYE TRACKING - SR RESEARCH
Wyszukaj w serwisie

EyeLink 1000 Plus

EyeLink 1000 Plus to obecnie najbardziej precyzyjny eyetracker na świecie, pozwalający na zapis danych z częstotliwością próbkowania 2000 Hz. System jest także wyjątkowo elastyczny i otwarty na potrzeby dostosowania do zróżnicowanych wymagań projektów naukowych.

                         EyeLink 1000 Plus                                                             

EyeLink 1000 Plus cechuje dokładność na niespotykanym poziomie z jednocześnie niskim szumem przestrzennym oraz wysoką częstotliwością próbkowania zarówno w konfiguracji z podparciem głowy jak i w trybie zdalnym i pełną swobodą ruchów głowy (head free-to move). 

Szybki i dokładny system eyetrackingowy może znaleźć zastosowanie w badaniu różnych grup populacji od niemowląt po osoby starsze. 

EyeLink 1000 Plus płynnie i szybko integruje się z oprogramowaniem SR Research Experiment Builder, Data Viewer, jak również oprogramowaniem i sprzętem innych producentów m.in. E-Prime, Presentation, MATLAB, Psychtoolbox.
 
                             
Podstawowa konfiguracja systemu składa się z kamery EyeLink Plus oraz komputera HostPC. Dodatkowo konieczny jest wybór odpowiedniego montażu spośród wymienionych poniżej: 
 • Standardowa stacja robocza Workstation Host PC jest doskonałym rozwiązaniem dla laboratoriów naukowych.
 • Parametry ruchów gałek ocznych (każdego oka oddzielnie) są przetwarzane, zapisywane, a także przekazywane zewnętrznym urządzeniom za pośrednictwem połączenia Ethernet z częstotliwością 2000 Hz.
 • Ta wyjątkowa technologia działa zarówno ze stabilizacją głowy jak również w trybie zdalnym
  i swobodą ruchów głowy.
 • Szybkie, dokładne i wiarygodne dane eyetrackingowe dla różnych populacji badanych
  i zróżnicowanych scenariuszy badań.
 • Dla bardziej mobilnych rozwiązań można rozważyć system EyeLink Portable Duo.
                                                 
Rekomendujemy rodzaje montaży najbardziej adekwatne do planowanych badań naukowych zgodnie z poniższą specyfikacją:

Desktop Mount 
 • W montażu Desktop Mount kamera jest umiejscowiona poniżej obszaru z wyświetlaną prezentacją bodźców eyetrackingowych. Montaż jest przeznaczony do tradycyjnych badań śledzenia ruchów oczu wpatrujących się w ekran komputera.
 • Typowa odległość to ok. 40-70 cm. Przy zachowaniu tej odległości żadne dodatkowe akcesoria, urządzenia nie muszą znajdować się w pobliżu głowy osoby badanej, aby rejestrować ruchy gałek ocznych. Dzięki temu to rozwiązanie świetnie sprawdzi się w badaniach EEG lub TMS.
 • Można z niego korzystać zarówno ze stabilizacją głowy jak również w trybie swobodnych ruchów głowy. 
                                
Tower Mount
 • Tower Mount jest idealnym montażem w eksperymentach z ekranem dotykowym, zmniejszoną odległością badanego od ekranu lub badaniem ruchów gałek ocznych na dużej powierzchni ekranu.
 • Dzięki kamerze EyeLink umiejscowionej nad specjalnie zaprojektowanym przezroczystym lustrem typu hot mirror, przestrzeń między ekranem a badanym jest uwolniona od zakłóceń spowodowanych ruchem rąk. Zakres dwuocznego eyetrackingu to 60 stopni poziomo i 40 w pionie. 

                                       
LCD Arm Mount
 • LCD Arm Mount jest idealnym rozwiązaniem w badaniach z udziałem niemowląt, małych dzieci oraz pacjentów i innych uczestników znajdujących się w trudnych do badania pozycjach.
 • Łatwo dopasowujące się ramię hydrauliczne podtrzymuje monitor LCD (z głośnikami) jak również kamerę EyeLink.
 • Cały system eyetrackingowy można w łatwy sposób przemieścić do miejsca, w którym będzie możliwe badanie pacjenta.
 • LCD Arm Mount można używać zarówno w trybie ze stabilizacją głowy jak i w bez stabilizacji. 
                                              
Long Range Mount
 • Montaż Long Range Mount przeznaczony jest do warunków badania, w których optyka musi znajdować się w odległości do 150 cm.

                                            
                                          Możliwości techniczne EyeLink 1000:

 • Możliwość wykorzystania tego samego eyetrackera do badań poza skanerem MRI z montażem podmonitorowym lub ze statywem pozwalającym na unieruchomienie głowy w określonej odległości od monitora
 • Niski poziom szumu kamery <0,01 stopni RMS na dystansie 40 cm
 • Częstotliwość próbkowania dla rejestracji jednoocznej: minimum 2000 Hz
 • Częstotliwość próbkowania dla rejestracji dwuocznej: minimum 1000 Hz
 • Czas przygotowania do badania: maksymalnie do 5 minut
 • Wymienne obiektywy o różnych ogniskowych
 • Możliwość wykorzystania tego samego systemu w przyszłości do badań MEG
 • Dokładność pomiaru w skanerze MRI 0.25-0.5 stopnia
 • Oprogramowanie kompatybilne z systemami Windows i OSX.
 • Projektowanie eksperymentów z wyświetlaniem bodźców wzrokowych w formatach .bmp, .jpg, .png
 • Śledzenie ruchów gałek ocznych podczas zapisu wideo
 • Funkcja wyświetlania wielu klipów wideo z zapisem czasu wyświetlenia poszczególnych klatek (frame logging).
 • Minimum kilkadziesiąt przykładów eksperymentów dostępnych bezpłatnie dla użytkownika (m.in. Stroop task, smooth pursuit, prosakkade, change blindness)
 • Tworzenie i analiza obszarów zainteresowań (AOI)
 • Segmentacja AOI w oparciu o zdefiniowane kategorie
 • Prezentacja bodźców dźwiękowych oraz ich synchronizacja z odczytem eyetrackera z milisekundową dokładnością
 • Integracja z zewnętrznymi urządzeniami rejestrującymi odpowiedzi badanego za pośrednictwem portu TTL
 • Możliwość synchronizacji danych eyetrackingowych z 256-kanałowym zapisem fal mózgowych EEG oraz 256 kanałowym stymulatorem prądowym typu tDCS
 • Triggery fiksacyjne, sakkady, boundary
 • Możliwość dodawania własnych poleceń w Pythonie oraz komend w postaci interfejsu GUI
 • Możliwość komunikacji z popularnymi systemami do kontroli eksperymentów m.in. E-Prime, Presentation, MATLAB, PsyToolbox, Open Sesame.
 • SDK działające pod kontrolą Windows, OSX (Mac), Linux


Specyfikacja techniczna systemu EyeLink 1000 (wersja anglojęzyczna):

Akcesoria do EyeLink 1000:

Remote Camera Upgrade 
 • Do badań eyetrackingowych, w których wymagany jest brak stabilizacji głowy, ale przy zachowaniu wciąż bardzo dużej precyzji i wysokiej częstotliwości próbkowania.
 • Idealne rozwiązanie w badaniach z wykorzystaniem EEG, TMS lub badań niemowląt, małych dzieci i innych specjalnych populacji.
 • Stały tracking jednooczny lub dwuoczny z częstotliwością do 1000 Hz.
 • Dokładność uśredniona ok. 0,5 stopnia.
 • Kompatybilny z montażami: Desktop i Arm Mount. 

                                       
SR Research Head Support - stabilizacja głowy 
 • Wyjątkowo stabilna, wysokiej jakości konstrukcja do podparcia brody oraz czoła w celu stabilizacji głowy w badaniach eyetrackingowych. Idealne rozwiązanie do zastosowania w wymagających eksperymentach. Dla laboratoriów badań behawioralnych.
 • Możliwość zastosowania wybranej formy podparcia np. podparcie tylko podbródka może być przydatne w badaniach EEG, aby nie zakłócać odczytu z elektrod czołowych dodatkowym podparciem; z kolei podparcie czoła (bez podbródka), może się świetnie sprawdzić w badaniach wymagających od badanego mówienia. 

                                             
Sprzęt do prezentacji bodźców 
 • Możemy dostarczyć i skonfigurować wysokiej jakości sprzęt do prezentacji bodźców, który sprawdzi się w najbardziej wymagających projektach naukowych.
 • Opracowując to rozwiązanie zwracaliśmy szczególną uwagę na szybkość i dokładność prezentacji bodźców oraz optymalizację czasową komputera w oparciu o zbadane parametry czasowe.
 • Dodatkowo dostarczamy szybki monitor LCD (240 Hz), który także został poddany testom i sprawdzony pod względem czasowej wydajności oraz możliwości odświeżania. 

                                                 
Panel odpowiedzi (Response Device) 
 • Black Box ToolKit USB Response Pad cechuje milisekundowa dokładność.
 • Panel jest rozpoznawany przez komputer jako klawiatura, dlatego może być wykorzystany z dowolnym systemem operacyjnym oraz w dowolnie zaprogramowanym środowisku.
 • Dostępny w dwóch różnych wersjach rozmieszczenia 5 przycisków: "W" i "V".