Eye tracking - sprzęt i oprogramowanie
Wyszukaj w serwisie

Moduł Exploring and Playing

18 aktywności  podzielonych na trzy grupy rozwijające różne umiejętności sterowania wzrokiem.

Moduł "Exploring and Playing" zawiera 18 gier podzielonych na trzy kategorie doskonalące umiejętności sterowania wzrokiem:
  • Naprzemienność - ćwiczenia uczące dokonywania wyboru między kilkoma elementami na ekranie; doskonalą umiejętność wyboru spojrzeniem między dwoma dużymi obiektami oraz wykonywania czynności w sekwencji, naprzemienności oraz współdziałania z innymi
  • Eksploracja - ćwiczenia zaprojektowane do wzmacniania pierwszej celowej eksploracji ekranu, doskonalą umiejętności wykonywania ruchów celowych poprzez kreowanie wzrokiem magicznych animacji, dokonywanie wyboru pomiędzy 4 do 8 elementów, przeciąganiem obiektów
  • Wybierz co chcesz - ćwiczenia wprowadzające dokonywanie pierwszych wyborów bez możliwości popełnienia błędu; do niektórych ćwiczeń można dodać własne zdjęcia oraz muzykę motywujące użytkownika do pracy.; narzędzie analizy pozwala na nagranie oraz odtwarzanie procesu śledzenia wzrokiem, tworzenie wykresów koncentracji wzroku oraz wykresów ścieżki śledzenia wzrokiem.