Eye tracking - sprzęt i oprogramowanie
Wyszukaj w serwisie

Moduł Exploring and Playing (eksploracja i doskonalenie)

18 aktywności  podzielonych na trzy grupy rozwijające różne umiejętności sterowania wzrokiem.

Moduł "Exploring and Playing" zawiera 18 gier podzielonych na trzy kategorie doskonalące umiejętności sterowania wzrokiem:
  • Naprzemienność - ćwiczenia uczące dokonywania wyboru między kilkoma elementami na ekranie; doskonalą umiejętność wyboru spojrzeniem między dwoma dużymi obiektami oraz wykonywania czynności w sekwencji, naprzemienności oraz współdziałania z innymi
  • Eksploracja - ćwiczenia zaprojektowane do wzmacniania pierwszej celowej eksploracji ekranu, doskonalą umiejętności wykonywania ruchów celowych poprzez kreowanie wzrokiem magicznych animacji, dokonywanie wyboru pomiędzy 4 do 8 elementów, przeciąganiem obiektów
  • Wybierz co chcesz - ćwiczenia wprowadzające dokonywanie pierwszych wyborów bez możliwości popełnienia błędu; do niektórych ćwiczeń można dodać własne zdjęcia oraz muzykę motywujące użytkownika do pracy.; narzędzie analizy pozwala na nagranie oraz odtwarzanie procesu śledzenia wzrokiem, tworzenie wykresów koncentracji wzroku oraz wykresów ścieżki śledzenia wzrokiem.