Eye tracking - sprzęt i oprogramowanie
Wyszukaj w serwisie

Moduł Choosing and Learning (uczenie się wyborów)

Zestaw 18 aktywności podzielonych na trzy grupy rozwijające umiejętności podejmowania decyzji.

Moduł "Choosing and Learning" to zestaw 18 ćwiczeń podzielonych na trzy grupy rozwijające poszczególne umiejętności obejmujące podejmowanie decyzji:
  • Preferowane wybory - ćwiczenia skoncentrowane na nauce umiejętności podejmowania decyzji, dają szanse na zaprezentowanie wyborów dziecka oraz ich konsekwencji. Stwarzają szansę na ocenę umiejętności podejmowania decyzji oraz rozumienia konsekwencji tych decyzji
  • Wybory liniowe - ćwiczenia wielokrotnego wyboru, pozwalające na podejmowanie prostych decyzji, umożliwiające ocenę umiejętności podejmowania decyzji przez użytkownika; dodatkowo zawierają ćwiczenia przygotowujące do korzystania z prostych książek elektronicznych
  • Wybory wielokrotne - wszystkie ćwiczenia zaprojektowane są w oparciu o element poznawczy oraz proces podejmowania decyzji poprzez wybieranie spośród wielu elementów; umożliwiają ocenę oraz naukę umiejętności takich jak: dopasowywanie, sekwencje, kategoryzowanie, dostrzeganie różnic oraz porównywanie a także  wyrażanie opinii; wprowadzenie do pełnej obsługi komputera poprzez klikanie oraz przeciąganie obiektów; ćwiczenia stanowią doskonałe wprowadzenie do oprogramowania komunikacyjnego: plansz z symbolami oraz wyrazami.