Eye tracking - sprzęt i oprogramowanie
Wyszukaj w serwisie

Moduł Attention and Looking (uwaga i patrzenie)

18 ćwiczeń dla użytkowników rozpoczynających pracę z urządzeniami śledzącymi ruch gałki ocznej.

Moduł "Attention and Looking" to 18 ćwiczeń dla użytkowników rozpoczynających pracę z urządzeniami śledzącymi ruch gałki ocznej. W zestawie znajdują się 3 aplikacje, z których każda ma 6 gier:
  • Śledzenie: na co patrzysz? - ćwiczenia zaprojektowane tak, aby zainteresować użytkownika tym co się dzieje na ekranie; zachęcają do patrzenia na ekran oraz śledzenia wyświetlanych obrazów; pozwalają na ocenę przez terapeutę/nauczyciela wzorca poruszania oczami, uwagi wzrokowej, preferencji i umiejętności selekcjonowania
  • Fiksacja: czy patrzysz? – nauka fiksacji wzroku na obiekcie; ćwiczenia zapewniają możliwość oceny uwagi wzrokowej oraz umiejętności fiksacji
  • Lokalizowanie: rozejrzyj się dookoła – ćwiczenia koncentrują się na nauce umiejętności skanowania wzrokiem (rozglądania się po ekranie), poruszania kursorem myszki w celu eksploracji ekranu; specjalny moduł pozwala na zapisanie i analizę wyników śledzenia w postaci filmów, wykresów, zapewnia to możliwość oceny postępów nabywania umiejętności sterowania wzrokiem.