ENOBIO – BEZPRZEWODOWE EEG
Wyszukaj w serwisie

Neurosurfer

Neurosurfer jest rewolucyjnym oprogramowaniem służącym do konfiguracji oraz kontroli zaawansowanych sesji w terapii neurofeedback. Oparty na podstawowej strukturze oprogramowania NIC Neurosurfer może być używany zarówno z urządzeniem Enobio, jak i StarStim, wykorzystując jednocześnie funkcjonalność związaną z pomiarem akcelerometrii. 

W systemie Neurosurfer są dostępne gry do treningu neurofeedback, przygotowane do wykorzystania ze standardowym monitorem. Mogą również działać w środowisku rzeczywistości wirtualnej (Oculus Rift). Oprogramowanie generuje także raporty podsumowujące cykl treningów, które można wyeksportować do formatu html/PDF. Kompatybilny z systemami Windows i Mac.

Neurosurfer Oculus RiftSpecyfikacja oprogramowania Neurosurfer:
  • neurofeedback wielokanałowy;
  • jednoczesny trening neurofeedback i tDCS (StarStim);
  • angażujące gry 2D i 3D;
  • wybór scenariuszy gry, dźwięku, widoku kamery, wizualizacji wzmocnienia oraz muzyki;
  • scenariusze gier 3D z wykorzystaniem interfejsu rzeczywistości wirtualnej Oculus Rift;
  • jednoczesne monitorowanie 8, 20 lub 32 kanałów EEG w celu śledzenia zmian aktywności podczas treningu;
  • dostęp do narzędzi, takich jak: spektrogramy, mapy 3D, Power Spectral Density i innych;
  • zgodność z systemami Windows i Mac.
Program Neurosurfer może być wykorzystany do prowadzenia treningów neurofeedback przy użyciu dowolnego protokołu treningowego ukierunkowanego na oddziaływanie terapeutyczne u pacjentów z ADHD, trudnościami w uczeniu się, zaburzeniami emocji, kontrolą stresu i innych. Może być także wykorzystywany w badaniach nad efektywnością treningu osób zdrowych w dziedzinie sportu, biznesu, pracy w warunkach przeciążenia stresem. 
Inną formą badań może być łączenie treningu neurofeedback ze stymulacją tDCS/tCS/tES (StarStim).