EGI EEG 32-256- KANAŁOWE
Wyszukaj w serwisie

GPS 3.0

GPS 3.0 (Geodesic Photogrametry System) to system do precyzyjnego oznaczenia pozycji elektrod EEG na głowie osoby badanej. Program tworzy mapę umiejscowienia elektrod, co istotnie zwiększa dokładność obrazowania źródeł aktywności bioelektrycznej.

System GPS 3.0 do odwzorowywania rozmieszczenia elektrod na powierzchni głowy osoby badanej wykorzystuje technologię fotogrametrii. Zdjęcia są wykonywane jednocześnie z różnych pozycji, a następnie łączone w programie w obraz trójwymiarowy. 


 
Po wykonaniu zdjęć lokalizację elektrod można odtworzyć z bardzo dużą precyzją. W badaniach wykazano (Russel i inni, 2005), że fotogrametria jest równie dokładna jak digitizery elektromagnetyczne, ale jednocześnie ma tę zaletę, że nie jest wrażliwa na zakłócenia elektromagnetyczne. 
W przypadku digitizerów konieczne jest, aby osoba badana siedziała nieruchomo przez dłuższy czas, co nie zawsze jest możliwe, jak np. w przypadku małych dzieci. W systemie GPS 3.0 można wykonać obraz rozmieszczenia elektrod w ciągu jednej dziesiątej sekundy.

GPS child
 
Russell, Eriksen, Poolman i inni (2005). Geodesic photogrammetry for localizing sensor positions in dense array EEG. Clinical Neurophysiology 116, s. 1130-1140.

System GPS 3.0 obejmuje:
  • 11 precyzyjnych kamer; 
  • moduł oprogramowania Net Station Photogrametry;
  • akcesoria do kalibracji;
  • komputer z monitorem;
  • podręczniki;
  • instalacja i trening u klienta;
  • roczna opieka serwisowa.
System GPS 3.0 stosuje się w badaniach z wykorzystaniem analizy źródeł oraz innych, w których konieczne jest precyzyjne określenie rzeczywistej lokalizacji elektrod EEG.