Efektywność terapii MW- wyniki badania '2015

Wyszukaj w serwisie

Efektywność terapii metodą Warnkego - badania

Poniżej przedstawione zostały wyniki badań polskich nad efektywnością metody Warnkego. Zostały przeprowadzone i opracowane przez:
 

prof. M. Lipowska, P. Pawlicka, A. Łada (2015)

Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański
 

Wstępne wyniki badania "Efektywność terapii metodą Warnkego"
 

Cel i problem badawczy
 • problem badawczy:  określenie efektywności terapii dysleksji rozwojowej z wykorzystaniem Metody Warnkego
 • cel: zweryfikowanie założenia o skuteczności metody, dzięki czemu będzie możliwe proponowanie uczniom z problemami edukacyjnymi jak najefektywniejszych metod terapii.

Osoby badane
 • 38 dzieci z diagnozą dysleksji rozwojowej
17 dziewczynek
21 chłopców
wiek 10-12 lat (SD=11,22)
uczniowie klasy 4 i 5 szkoły podstawowej

Metody badawcze
 • Audio4Lab - Brain Audiometr (dawniej BUP: Brain-Boy Universal Professional)
 • Bateria Metod Diagnozy Przyczyn Niepowodzeń Szkolnych 10/12 
  (www.biomed.org.pl; Bogdanowicz, Kalka, Karpińska, Sajewicz-Radtke, Radtke, 200X)
Audio4Lab- Brain Audiometr (dawniej BUP: Brain-Boy Universal Professional) - GRY
 • BrainB-w – próg kolejności wzrokowej
 • BrainB-s – próg kolejności słuchowej
 • Klik-Boy – słyszenie kierunkowe
 • Sound-Boy – różnicowanie tonów
 • Sync-Boy – synchroniczne wystukiwanie rytmu
 • SpeedBoy – czas reakcji z wyborem
 • Trio-Boy – test wzorca częstotliwości
 • Long-Boy – test wzorca czasowego
Bateria Metod Diagnozy Przyczyn Niepowodzeń Szkolnych 10/12
 • podtesty badające funkcje wzrokowo-przestrzenne i wzrokowo-ruchowe 
Porównywanie figur, Trudna figura – kopia, Trudna figura – reprodukcja, Przerysowywanie figur, Pętelki
 • podtesty badające funkcje słuchowo-językowe
Analiza paronimów, Analiza fonemowa, Synteza fonemowa,
Pamięć fonologiczna, Usuwanie głosek, Spooneryzmy
 • podtesty badające umiejętności szkolne
Czytanie głośne – materiał sensowny
Czytanie głośne – Łatysz – materiał bezsensowny
Dyktando – poprawność
Pisanie – poziom graficzny
 • podtest badający integrację wzrokowo-słuchową - Szybkie nazywanie
(Bogdanowicz, Kalka, Karpińska, Sajewicz-Radtke, Radtke, 2012)

Procedura badania
 • diagnoza wstępna
  Audio4Lab- Brain Audiometr (dawniej BUP: Brain-Boy Universal Professional)
  Baterii Metod Diagnozy Przyczyn Niepowodzeń Szkolnych 10/12
 • odziaływanie terapeutyczne
  20 sesji z wykorzystaniem Audio4Lab - Brain Audiometr (Brain-Boy Universal)
      6 sesji trening łączony,
      14 sesji trening słuchowy
 • diagnoza końcowa
  Audio4Lab- Brain Audiometr (Brain-Boy Universal Professional)
  Bateria Metod Diagnozy Przyczyn Niepowodzeń Szkolnych 10/12 
  (www.biomed.org.pl;   Bogdanowicz, Kalka, Karpińska, Sajewicz-Radtke, Radtke, 2012)

Wnioski z badań
Nastąpił transfer ćwiczonych za pomocą Metody Warnkego funkcji podstawowych na poprawę funkcjonowania dzieci w zakresie:
 • słuchu fonemowego – różnicowania głosek /fonemów
 • analizy struktury głoskowej/fonemowej par słów bezsensownych, ich porównywania i abstrahowania głosek/fonemów
 • analizy oraz syntezy głoskowej/fonemowej
 • pamięci fonologicznej
 • integracji wzrokowo słuchowej, pamięci werbalnej długoterminowej, a także szybkiego, automatycznego przypominania słów oraz podzielności uwagi.

Metoda Warnkego okazała się efektywna
w terapii dysleksji rozwojowej u dzieci. 


Publikacja z badania jest w trakcie przygotowania.