DOFINANSOWANIA I PROJEKTY

Wyszukaj w serwisie
Klientów zainteresowanych pozyskaniem dotacji, dofinansowania lub niskooprocentowanych pożyczek zapraszamy do zapoznania się z listą aktualnych ofert:

                                                      Aparatura Biomed

PROGRAMY OGÓLNOPOLSKIE 

Dotacje oraz kredyty na atrakcyjnych warunkach zarówno dla osób fizycznych jak i przedsiębiorstw.
Dofinansowania szkoleń dla wszystkich przedsiębiorstw, które zatrudniają minimum jedną osobę na umowę o pracę.
Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.
Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz doposażenie lub stworzenie stanowiska pracy.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowych Urzędach Pracy.
 

PROGRAMY REGIONALNE 

Odnawialne instrumenty finansowe w postaci pożyczek, poręczeń kredytów oraz wejść kapitałowych.
  • LOKALNY FUNDUSZ POŻYCZKOWY 

Niskooprocentowane pożyczki, które można przeznaczyć np. na inwestycję, zakup maszyn i urządzeń. Pożyczki udzielane są przez gminy lub firmy założone przez urzędników kilku miast.
Szczegółowe informacje uzyskać można w urzędzie gminy.


SPRAWDŹ OFERTĘ BIOMED: