tel. (71) 336 10 36, 693-396-774
fax. (71) 757 51 16
e-mail: centrum@biomed.org.pl

DIAGNOZA METODĄ WARNKEGO

Wyszukaj w serwisie
Diagnoza Metodą Warnkego jest prowadzona przy użyciu specjalistycznych przyrządów testowo-pomiarowych m.in. Audio4Lab - Brain Audiometr oraz narzędzi do diagnostyki przesiewowej.
Za pomocą metody Warnkego można w atmosferze zabawy szybko sprawdzić czternaście różnych funkcji za pomocą 14 specjalnie zaprogramowanych kroków. Można w ten sposób zbadać inną umiejętność odzwierciedlającą różne funkcje podstawowe.
Do wykonania pierwszych 8 kroków niezbędne jest narzędzie Audio4Lab - Brain Audiometr.

 

Za pomoca Audio4Lab - Brain Audiometr można wykonać diagnozę:
 • progu kolejności wzrokowej; 
 • progu kolejności słuchowej;
 • słyszenia kierunkowego;
 • różnicowania tonów;
 • synchronicznego wystukiwania rytmu;
 • czasu reakcji z wyborem;
 • rozpoznawania wzorca częstotliwości.
Pozostałe 6 testów wykonuje się za pomocą narzędzi do diagnostyki przesiewowej, takich jak: drążek do balansowania, wskaźnik fiksacji oka, test widzenia stereoskopowego Langa, test stereoskopowy z krzyżykiem, test widzenia z daleka, test WTT oraz test WWTT
Dzięki tym narzędziom wykonać można testy:
 • koordynacji oko-ręka;
 • czytania pseudosłów oraz krótkoterminowego zapamietywania sylab;
 • selektywności percepcji;
 • spostrzegania dynamicznego;
 • współpracy obuocznej (test Langa oraz test widzenia przestrzennego);
 • literowania wzrokowego.
Zebrane wyniki eksportowane do programu Medi-Tools, który jest dołączany do podstawowego zestawu Audio4Lab - Brain Audiometr. Dane następnie przetwarzane, umożliwiając wygenerowanie raportu (również w formie graficznej). 
 
Audio4Lab - Brain Audiometr

Audio4Lab - Brain Audiometr

Audio4Lab - Brain Audiometr to urządzenie do screeningowej diagnozy i terapii centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego (CAPD).
 
Czytaj dalej
Audio4Lab - Brain Audiometr dla niesłyszących

Audio4Lab - Brain Audiometr dla niesłyszących

Audio4Lab - Brain Audiometr dla niesłyszących to specjalnie zaprojektowane urządzenie do pracy przede wszystkim z osobami z wadami słuchu, hiperakuzją lub hipoakuzją (nadwrażliwość lub niewrażliwość na dźwięki), przeznaczone do prowadzenia diagnostyki oraz treningów typowych zaburzeń automatyzacji słuchowych, wzrokowych i ruchowych.
Czytaj dalej
Drążek do balansowania

Drążek do balansowania

Narzędzie jest używane do testowania, a także usprawniania koordynacji oko-ręka. 


Czytaj dalej
Wskaźnik fiksacji oka

Wskaźnik fiksacji oka

Wskaźnik fiksacji oka jest przydatny przy testowaniu spostrzegania dynamicznego. 
Czytaj dalej
Książkowy test widzenia stereoskopowego Langa

Książkowy test widzenia stereoskopowego Langa

Jest to tzw. stereotest badający stereoskopowe widzenie. Test stereo Langa II sprawdza umiejętność widzenia przestrzennego w polu bliskim. Jest to specjalnie przygotowana karta z trójwymiarowym obrazem, na której zostały ukryte cztery figury.
Czytaj dalej
Test przesiewowy z krzyżykiem - test do badania fuzji i widzenia obuocznego

Test przesiewowy z krzyżykiem - test do badania fuzji i widzenia obuocznego

Przesiewowy test z krzyżykiem - test do badania fuzji i widzenia obuocznego; umożliwia sprawdzenie, czy mózg badanej osoby jest zdolny do połączenia dwóch nieznacznie różniących się obrazów w całość. 
Czytaj dalej
Test i trening selektywności percepcji słuchowej WTT

Test i trening selektywności percepcji słuchowej WTT

Test selektywności percepcji sprawdza umiejętność konieczną do bezbłędnego rozróżniania głosek o podobnym brzmieniu, zwłaszcza spółgłosek (np. EBI- EFI). 
Czytaj dalej
Test i trening selektywności percepcji Wademarker WWTT

Test i trening selektywności percepcji Wademarker WWTT

Test i trening selektywności percepcji Wedemarker WWTT sprawdza umiejętność różnicowania spółgłosek w połączeniu z badaniem czasu reakcji z wyborem. 
Czytaj dalej