CZUJNIKI
Wyszukaj w serwisie

Inklinotrac pojedynczy i podwójny

Jest idealnym rozwiązaniem do oceny zakresu ruchu. Trening biofeedback z użyciem czujnika Inklinotrac urozmaica terapię i sprawia, że jest ona ciekawsza.

Czujnik Inclinotrac jest pojedynczym inklinometrem, który mierzy kąt nachylenia w odniesieniu do podłoża. Zastosowanie technologii mikroprocesowej zapewnia wysoką rozdzielczość (0,1°) oraz dokładność (1,0°). Dzięki temu równolegle z sygnałem EMG lub innymi parametrami fizjologicznymi możemy monitorować i rejestrować ruch w wielu płaszczyznach. Jest idealnym narzędziem do oceny zakresu ruchu.
 
Czujnik Dual Inclinotrac jest podwójnym inklinometrem, który mierzy relatywny kąt nachylenia (np. między plecami a głową). Stanowi idealne narzędzie do pomiaru zakresu ruchu. Czujniki można umieścić bezpośrednio na kliencie lub na paskach umieszczonych na jego ciele bądź też na urządzeniu, na którym pacjent wykonuje dane ćwiczenie.
Czujnik Inclinotrac pojedynczy i podwójny.

Współpracuje z programami:
  • DynaMap Suite,
  • Ergonomics Suite.
Do użytku z koderami:
  • FlexComp Infiniti,
  • ProComp Infiniti.
Wymaga zakupu kabla łączącego urządzenie z wybranym koderem.

Inclinotrac nr kat. 8838
Dual Inclinotrac nr kat. 8839
Przeznaczony dla praktyków i badaczy zajmujących się rehabilitacją ruchową i ergonomią.
Inclinometr może być wykorzystywany do:
  • tworzenia dokumentacji statystycznej zakresu ruchu;
  • oceny zakresu ruchu (wraz z sEMG);
  • wykonywania programów rehabilitacyjnych w urozmaicony sposób.