CZUJNIKI
Wyszukaj w serwisie

Czujniki do rejestracji sygnału EMG

Producent oferuje trzy rodzaje czujników EMG:
 • MyoScan – wzmacniacze do rejestracji i analizy nieprzetworzonego sygnału EMG, stosowane w rehabilitacji i sporcie.
 • MyoScan Z – wzmacniacze do rejestracji i analizy nieprzetworzonego sygnału EMG, stosowane w rehabilitacji i sporcie.
 • MyoScan Pro – czujnik rejestrujący sygnał z powierzchni skóry w postaci RMS. Czujnik ten najczęściej stosowany jest w psychofizjologii.

Czujnik MyoScan (z przedłużaczem do elektrod o długości 53 cm) rejestruje sygnał EMG z częstotliwością próbkowania 2048 próbek/s.

MyoScan

Czujnika MyoScan można używać na kanałach A i B z koderami ProComp5 (5-kanałowym), ProComp Infiniti (8-kanałowym) lub na wszystkich kanałach w koderze FlexComp Infiniti (10-kanałowym).
 • Zakres pomiaru 0–2000 µV.
 • Wymaga zakupu elektrody typu Triody, Single lub opaski EMG.
Współpracuje z programami:
 • Physiology Suite,
 • CardioPro,
 • Reaction Time,
 • Rehab Suite,
 • DynaMap Suite,
 • Ergonomic Suite.
Do użytku z koderani:
 • FlexComp Infiniti,
 • ProComp Infiniti,
 • ProComp5,
 • ProComp2.
Zastosowanie:
 • w rehabilitacji,
 • w sporcie.
Nr kat. zestawu 8572+8549
Czujniki MyoScan Z to wzmacniacze do rejestrowania i analizy nieprzetworzonego sygnału EMG, stosowane w rehabilitacji i sporcie.
Czujnik MyoScan Z

Myoscan Z jest to elektroniczny przedwzmacniacz do elektromiografii z wbudowaną funkcją pomiaru impedancji. Sensor rejestruje sygnał EMG (w zakresi 0–2000 μV) z częstotliwością próbkowania 2048 próbek/s. Pomiar jest prezentowany w sposób ciągły, dlatego też można na bieżąco korygować zmiany napięcia mięśniowego.
Czujnik MyoScan Z można używać na kanałach A i B w koderze ProComp5 (5-kanałowym), ProComp Infiniti (8-kanałowym) lub na wszystkich kanałach w koderze FlexComp Infiniti (10-kanałowym).
Najlepiej używać go z jednoczesnym pomiarem przewodności skóry i temperatury.
 • Zakres pomiaru 02000 µV.
 • Zakres wejściowy sygnału od 0 do 1000 µV.
Wymaga zakupu elektrody typu Triody, Single lub opaski EMG.

Współpracuje z programami:
 • CardioPro,
 • Reaction Time,
 • Rehab Suite,
 • DynaMap Suite,
 • Ergonomic Suite.
Do użytku z koderami:
 • FlexComp Infiniti,
 • ProComp Infiniti,
 • ProComp5.
Zastosowanie:
 • w rehabilitacji,
 • w sporcie.
Nr kat. zestawu 8762+8549
Czujnik sEMG MyoScan Pro służy do pomiaru powierzchniowego EMG aktywności elektrycznej mięśni, występującej podczas ich napinania lub cykli relaksacyjnych.

MyoScan Pro

Czujnik rejestruje sygnał w postaci RMS (Root Mean Square) – sygnał wygładzony. Jest wyposażony w przełącznik dla każdego filtra. Cechy czujnika:
 • dokładność pomiaru: +/- 5%,+/-0,3 µV;
 • impedancja wejściowa: 1 MΩ;
 • czułość: 0,1 µV;
 • zakres pomiaru wynosi od 0–400 µV aż do 0–1600 µV.
Wymaga zakupu elektrody typu Triody, Single lub opaski EMG.

Współpracuje z programami:
 • Physiology Suite,
 • CardioPro,
 • Reaction Time,
 • Rehab Suite,
 • DynaMap Suite,
 • Ergonomic Suite.
Do użytku z koderami:
 • FlexComp Infiniti,
 • ProComp Infiniti,
 • ProComp5,
 • ProComp2.
Zastosowanie:
 • trening biofeedback,
 • reedukacja mięśniowa,
 • rehabilitacja ruchowa,
 • relaksacja,
 • medycyna sportowa,
 • trening i doskonalenie umiejętności kontroli pracy poszczególnych mięśni.

Nr kat. zastawu 8507+8549