Biofeedback – działanie i wskazania

Wyszukaj w serwisie

Jak działa Biofeedback?

Trening odbywa się przez interaktywną współpracę z komputerem. Pacjent świadomie reaguje na zadania stawiane przez terapeutę. Terapia jest niezwykle efektywna, a przy tym przyjemna. Dzieci mogą wybierać formę prezentacji sygnału: może to być gra, animacja lub ulubiona bajka DVD; dorośli korzystają z profesjonalnych wykresów, wizualizacji oraz filmów relaksacyjnych.

 

Ile trwa trening Biofeedback?

Czas trwania terapii ustala się stosownie do wieku pacjenta i istotności problemu. Treningi można podzielić na krótkoterminowe (10–20 spotkań), które wymagają systematycznej pracy przez około 40–60 sesji (np. ADHD) i długoterminowe (np. epilepsja, afazja – nawet 80 sesji). Spotkania odbywają się co najmniej raz w tygodniu, a najlepiej 2–3 razy w tygodniu.

 

Zastosowanie Biofeedback

Biofeedback ma bardzo szerokie zastosowanie, zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Trening jest stosowany nie tylko w praktyce klinicznej (ADHD, ADD, dysleksja, zaburzenia lękowe) ale służy także jako metoda treningowa dla osób zdrowych w celu poprawy funkcjonowania umysłu. Dotyczy to m.in. sportowców, pilotów, menedżerów czy studentów przed egzaminami.

Wykorzystanie treningów Biofeedback:

 • monitorowaniu reakcji fizjologicznych w różnych sytuacjach –  diagnozowanie reakcji na bodźce, terapii uzależnień, zaburzeniach samooceny, terapii tików i zespołu Touretta - więcej informacji
 • nauce samoregulacji reakcji fizjologicznych (np. trema, kontrola stresu), zaburzeniach psychosomatycznych o podłożu stresogennym (nadciśnienie, choroby układu krążenia) - więcej informacji
 • treningach oddechu, nauce technik relaksacji - więcej informacji
 • terapii stresu - więcej informacji
 • terapii osób z zaburzeniami przyjmowania pokarmów - bulimia, anoreksja
 • terapii zaburzeń snu (bezsenność), problemach z planowaniem i skupieniem - więcej informacji
 • terapii zaburzeń emocjonalnych (lęki, depresja, agresja czy labilność emocjonalna) - więcej informacji
 • leczeniu bólu głowy (migren) - więcej informacji
 • padaczce, zaburzeniach pamięci i koncentracji - więcej informacji
 • w rehabilitacji ruchowej - więcej informacji
 • terapii nietrzymania moczu - więcej informacji
 • treningach dla osób zdrowych, których praca wymaga skupienia, szybkich i prawidłowych decyzji lub gdy powoduje długotrwały stres (biznesmeni, kontrolerzy, służby mundurowe, służba zdrowia, lotnictwo, nauczyciele, sportowcy) - więcej informacji
 • badaniach naukowych - więcej informacji.
 

Wskazania do treningu Biofeedback u dzieci:

 • zaburzenia pamięci i koncentracji uwagi
 • poprawa szybkości uczenia się
 • nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD)
 • problemy szkolne, dysleksja, dysortografia
 • trema, reakcje stresowe, agresja
 • chęć poprawy wyników w dziedzinach wymagających koncentracji (sport, muzyka).