Biofeedback – działanie i wskazania

Wyszukaj w serwisie

W tym artykule przeczytasz:

 • Na czym polega trening Biofeedback
 • Ile czasu powinna terapia Biofeedback
 • Jakie są możliwości treningów Biofeedback
 • Jakie są wskazania do treningu Biofeedback dla dzieci

Na czym polega trening Biofeedback

Trening Biofeedback opiera się na interaktywnej współpracy z komputerem. Klient świadomie reaguje na zadania stawiane przez terapeutę. Ćwiczący otrzymuje informacje zwrotne o swoim stanie fizjologicznym. Zmiany w organizmie monitorowane są przez specjalistyczne systemy pobierające dane z czujników w czasie rzeczywistym. 

Ile czasu powinna trwać terapia Biofeedback?

Czas trwania terapii Biofeedback ustala się stosownie do wieku klienta i istotności problemu. Treningi Biofeedback można podzielić na:

 • krótkoterminowe: 10 - 30 spotkań (np. ADHD, deficyty koncentracji uwagi)
 • długoterminowe: 60 - 80 sesji (np. epilepsja, afazja)

Wykorzystanie treningów Biofeedback:

 • Monitorowaniu reakcji fizjologicznych w różnych sytuacjach –  diagnozowanie reakcji na bodźce, terapii uzależnień, zaburzeniach samooceny, terapii tików i zespołu Touretta 
 • Nauka samoregulacji reakcji fizjologicznych (np. trema, kontrola stresu), zaburzeniach psychosomatycznych o podłożu stresogennym (nadciśnienie, choroby układu krążenia) 
 • Trening oddechowy, nauka relaksacji 
 • Terapia stresu 
 • Terapia osób z zaburzeniami przyjmowania pokarmów - bulimia, anoreksja
 • Terapii zaburzeń snu (bezsenność), problemy z planowaniem i skupieniem - 
 • Terapii zaburzeń emocjonalnych (lęki, depresja, agresja czy labilność emocjonalna) - 
 • Leczeniu bólu głowy (migren) 
 • Padaczka, zaburzenia pamięci i koncentracji 
 • Rehabilitacji ruchowej 
 • Trening osób zdrowych w celu poprawy funkcjonowania umysłu (np. sportowców, pilotów)
 • Terapia nietrzymania moczu 
 • Badania naukowe

Wskazania do treningu Biofeedback u dzieci:

 • Zaburzenia pamięci i koncentracji uwagi
 • Nadpobudliwość psychoruchowa 
 • Problemy szkolne, dysleksja, dysortografia
 • Trema, reakcje stresowe, agresja
 • Chęć poprawy wyników w dziedzinach wymagających koncentracji (sport, muzyka).