BESA – ANALIZA EEG
Wyszukaj w serwisie

BESA MRI

BESA MRI to oprogramowanie umożliwiające generowanie indywidualnych modeli głowy (FEM) w celu precyzyjnej analizy źródeł na podstawie danych MRI. Dokładne rozmieszczenie elektrod w przestrzeni ma duże znaczenie dla uzyskania wiarygodnych wyników. BESA Research dysponuje standaryzowanymi modelami głowy dla różnych grup wiekowych. BESA MRI natomiast wykorzystuje dane z rezonansu magnetycznego w celu dokonania spersonalizowanej analizy.

BESA MRI umożliwia importowanie danych uzyskanych za pomocą rezonansu magnetycznego w celu ich przetworzenia i wykorzystania w dalszej analizie EEG lub MEG. Importowanie danych MRI przebiega za pośrednictwem czytników DICOM, ANALYZE/NIFTI, VMR.
Dane MRI są segmentowane i wykorzystywane do wygenerowanie 4-warstwowego modelu głowy osoby badanej. Poszczególne warstwy to: skóra głowy, czaszka, płyn mózgowo-rdzeniowy, mózg.

               BESA mri head   BESA MRI Heads

W programie BESA MRI jest dostępna funkcja automatycznej korekty niehomogeniczności (inhomogenity). Zapewnia to zredukowanie wszystkich fluktuacji odcieni szarości zależnych od parametrów aparatury. Dopiero tak przygotowany materiał może posłużyć do segmentacji różnych obszarów tkanki mózgowej. Wspomniana korekta jest dokonywana w oparciu o algorytm Adaptive Fuzzy C-Means (AFCM (Pham D. i Price J. 1999).

           BESA MRI FEm      BESA MRI

Lokalizacja źródeł dipoli przeprowadzona w proogramie BESA Research może być rzutowana na indywidualny model głowy osoby badanej z uwzględnieniem wszystkich wspomnianych wyżej warstw.
  • Windows® 8.1, 7 (32 bit or 64 bit) lub Windows XP Service Pack 2 (32 bit);
  • procesor: minimum: 2 GHz;
  • pamięć RAM: minimum: 4 GB;
  • rozdzielczość monitora: minimum: 1280x800 pikseli;
  • karta graficzna obsługująca OpenGL 1.1 z 16 MB RAM lub większą.
Segmentacja oraz tworzenie indywidualnych modeli głowy osoby badanej w celu precyzyjnego oszacowania lokalizacji źródeł dipoli.