BESA – ANALIZA EEG

Wyszukaj w serwisie
BESA
Oprogramowanie firmy BESA jest przeznaczona dla wymagających użytkowników EEG lub MEG. Zostało opracowane z myślą o tych, którzy chcą dokonywać złożonych obliczeń i przekształceń sygnału EEG, m.in. obliczać spektra, prowadzić analizę czasowo-częstotliwościową, edytować montaże, usuwać artefakty, analizować ERP, analizować źródła aktywności elektrycznej mózgu (BESA Research), prowadzić złożone obliczenia statystyczne (BESA Statistics), wykrywać iglice (BESA Epilepsy), czy też tworzyć indywidualne modele głowy (BESA MRI).
BESA Research

BESA Research

BESA Research to najbardziej popularne oprogramowanie do analizy źródeł oraz lokalizacji dipoli, wykorzystywane w badaniach naukowych opartych na danych uzyskiwanych za pomocą systemów EEG lub MEG. Program BESA Research to owoc 30-letnich doświadczeń w obszarze badań mózgu prowadzonych przez Michaela Scherga z Uniwersytetu w Heidelbergu oraz Patricka Berga z Uniwersytetu w Konstancji.
Czytaj dalej
BESA Epilepsy

BESA Epilepsy

Program BESA Epilepsy 1.0 umożliwia automatyczne wykrywanie iglic z 91% dokładnością zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. 
Czytaj dalej
BESA Statistics

BESA Statistics

BESA Statistics 2.0 to oprogramowanie wykonujące statystyczną analizę danych uzyskanych za pomocą aparatury EEG/MEG. Umożliwia analizę wyników poszczególnych grup eksperymentalnych i ich porównywanie.
Czytaj dalej
BESA MRI

BESA MRI

BESA MRI to oprogramowanie umożliwiające generowanie indywidualnych modeli głowy (FEM) w celu precyzyjnej analizy źródeł na podstawie danych MRI. Dokładne rozmieszczenie elektrod w przestrzeni ma duże znaczenie dla uzyskania wiarygodnych wyników. BESA Research dysponuje standaryzowanymi modelami głowy dla różnych grup wiekowych. BESA MRI natomiast wykorzystuje dane z rezonansu magnetycznego w celu dokonania spersonalizowanej analizy.
Czytaj dalej