Artinis NIRS – spektroskopia bliskiej podczerwieni
Wyszukaj w serwisie

OctaMon M

Przenośne 8-kanałowe urządzenie NIRS do pomiaru natlenienia mięśni.

OctaMon Muscle to mobilne, ośmiokanałowe urządzenie NIRS, zoptymalizowane do pomiarów utlenowania mięśni. 

Zmiany w oksyhemoglobinie, deoksyhemoglobinie i hemoglobinie całkowitej można monitorować regionalnie z wykorzystaniem podwójnej czterokanałowej konfiguracji.
  • mierzy oksy-, deoksy- i hemoglobinę całkowitą w nieinwazyjnym sposób
  • 8 wysokiej jakości kanałów pomiarowych
  • przenośny monitoring dotlenienia mięśni
  • szybka konfiguracja
  • wykorzystanie w laboratorium i w terenie
  • bez konieczności posiadania specjalnej infrastruktury
  • możliwość dostosowania szerokości kanałów (25-40 mm)
  • możliwy hyperscaning i synchronizacja
OctaMon to bardzo lekkie urządzenie typu plug and play, którego uruchomienie nie wymaga dużo czasu. Współpracuje z wielokanałowymi diodami LED, zapewniając ciągłą informację zwrotną w czasie rzeczywistym w oprogramowaniu OxySoft do analizy danych, które jest dostarczane wraz z systemem.

                    OctaMon M

Zastosowanie

Badania można wykonywać w klasycznym środowisku laboratoryjnym lub w terenie, gdy urządzenie jest podłączone do laptopa przez Bluetooth (zasięg do 100 m).

Regionalne różnice w utlenowaniu lub funkcjonowaniu mięśni w układzie agonista-antagonista można analizować nieinwazyjnie. Dzięki optodom leżącym płasko na skórze, urządzenie jest wykorzystywane przez sportowców oraz pacjentów w studiach rehabilitacyjnych. Dzięki dostosowywanej długości kanału i możliwościom konfiguracji projekty badawcze mogą obejmować badania od pomiarów siły chwytu na przedramieniu u elitarnych wspinaczy do pomiarów kończyn dolnych w grupach pacjentów z chorobą tętnic obwodowych.