Artinis NIRS – spektroskopia bliskiej podczerwieni
Wyszukaj w serwisie

fNIRS/tDCS

Bezprzewodowe rozwiązanie do stymulacji mózgu i obrazowania, które łączy przezczaszkową stymulację prądową z elektroencefalografią i neuroobrazowaniem bliskiej podczerwieni (fNIRS) na jednym czepku.

Zestaw Starstim fNIRS to nowoczesne bezprzewodowe rozwiązanie do stymulacji mózgu i obrazowania, które łączy przezczaszkową stymulację prądową (tCS: tDCS, tACS, tRNS)
z elektroencefalografią (EEG) i neuroobrazowaniem bliskiej podczerwieni (fNIRS)
na jednym czepku.

Zestaw zawiera:
  • systemy Starstim (tCS i EEG)
  • OctaMon/ Brite

           StarStim fNIRS
EEG i fNIRS to uzupełniające się techniki pomiarowe. EEG mierzy elektrofizjologiczną aktywację mózgu, czyli pole elektromagnetyczne wytwarzane aktywności neuronów w mózgu. Za pomocą fNIRS mierzy się odpowiedź hemodynamiczną, a więc regulację tlenu we krwi, gdy aktywny jest obszar mózgu. Łącząc EEG i fNIRS, uzyskujesz zatem pełny obraz aktywności mózgu: aktywację neuronów i zapotrzebowanie neuronów na energię. Ponadto mają one również komplementarną rozdzielczość przestrzenną i czasową. Podczas gdy EEG jest przestrzennie nieprecyzyjną techniką zapisu ze względu na przewodzenie objętościowe, co oznacza, że nawet aktywacja może być oddalona nawet kilka centymetrów od rejestrującej elektrody, NIRS mierzy bardzo precyzyjnie tuż pod lokalizacją czujników. Pomimo przestrzennej nieprecyzyjności, EEG jest bardzo przydatną techniką, ponieważ rejestruje z bardzo dużą częstotliwością próbkowania do kilkudziesięciu kiloherców. Większość informacji znajduje się w paśmie częstotliwości od 2 Hz do 100 Hz, a więc do 10 ms. Odpowiedź hemodynamiczna to wolniejsza reakcja, której inicjacja zajmuje kilka sekund, a następnie rozmazuje się przez kilka sekund. Połączenie EEG i NIRS umożliwia zatem obserwację aktywności mózgu we wszystkich jego aspektach i w różnych skalach czasowych.