Artinis NIRS – spektroskopia bliskiej podczerwieni
Wyszukaj w serwisie

Brite

Wielokanałowe urządzenie fNIRS do pomiaru utlenowania mózgu.

Brite to mobilny i przyjazny dla użytkownika system fNIRS.

  • możliwości pomiaru: kora przedczołowa, kora ruchowa lub kora wzrokowa.
  • mierzy zmiany stężenia oksy-, deoksy- i hemoglobiny całkowitej.
  • może być łączony z innymi technikami, takimi jak EEG i tCDS
  • zintegrowany 9-osiowy czujnik orientacji.
  • łatwa analiza danych dzięki naszemu doskonałemu oprogramowaniu do analizy OxySoft.
  • połączenie Bluetooth lub nagrywanie offline z wysoką częstotliwością próbkowania
  • możliwość łączenia rozwiązań sprzętowych dających nawet rejestrację 54 kanałów.
  • Hyperscanning
                    Brite 23

Brite
to urządzenie typu plug-and-play, wymagające krótkiego czasu na konfigurację. Może emitować za pośrednictwem LED wiele długości fal, dzięki czemu można monitorować na bieżąco zmiany wykorzystując dostępne możliwości oprogramowania OxySoft.
Dostępna częstotliwość próbkowania: do 100 Hz dla Brite 23 i do 50 Hz dla Brite 24.

Dzięki systemowi Brite można tworzyć różne schematy montażu, na przykład 23 kanały do pokrycia kory czołowej, 2x12 kanałów w korze ruchowej lub 27 kanałów w korze wzrokowej. Możliwe są również kanały odniesienia rozmieszczone w niewielkiej odległości.

Mięki neoprenowy czepek i mobilność Brite sprawia, że monitorowanie stanu natlenienia mózgu osób starszych, dzieci i wrażliwych pacjentów nie sprawia trudności. 

Zastosowanie Brite
To najbardziej odpowiednie urządzenie na rynku dla sportowców.