Artinis NIRS – spektroskopia bliskiej podczerwieni

Wyszukaj w serwisie
Prezentujemy Państwu wyjątkowe, innowacyjne rozwiązanie wykorzystujące światło podczerwieni do badania mózgu lub tkanek mięśniowych.
nIRS (Near Infrared Spectroscopy) znajduje bardzo szerokie zastosowanie:
  • kliniczne: demencja naczyniowa, monitorowanie utlenowania mózgu podczas operacji, badania małych dzieci;
  • psychologiczne: do badań procesów poznawczych, zmian aktywności różnych obszarów mózgu podczas prób testowych (kora wzrokowa, czołowa, ciemieniowa, motoryczna);
  • sport: badania mięśni podczas treningu;
  • badania obciążenia poznawczego różnych grup zawodowych w trudnych warunkach i wiele innych.

Zaletą systemu Artinis jest jego mobilność oraz jakość pomiaru, a także brak konieczności stosowania żelu przewodzącego (tak jest w EEG).  Rejestracja może być wielokanałowa, dzięki czemu uzyskujemy mapy aktywności mózgu podobne do tego, co otrzymujemy w QEEG.
Dodatkowo nIRS może służyć do monitorowania zmian aktywności mózgu w przebiegu stymulacji tDCS (Artinis jest kompatybilny z systemem tDCS firmy Neuroelectrics).
PortaLite

PortaLite

Przenośne urządzenie do monitorowania utlenowania mózgu.
Czytaj dalej
OctaMon

OctaMon

8-kanałowe przenośne urządzenie fNIRS zoptymalizowane do pomiarów przedczołowych.
Czytaj dalej
Brite

Brite

Wielokanałowe urządzenie fNIRS do pomiaru utlenowania mózgu.
Czytaj dalej
OxyMon

OxyMon

Jeden z najbardziej wszechstronnych i najszybszych systemów NIRS na rynku.
Czytaj dalej
PortaMon

PortaMon

Bezprzewodowe urządzenie NIRS do badania mięśni.
Czytaj dalej
OctaMon M

OctaMon M

Przenośne 8-kanałowe urządzenie NIRS do pomiaru natlenienia mięśni.
Czytaj dalej
fNIRS/tDCS

fNIRS/tDCS

Bezprzewodowe rozwiązanie do stymulacji mózgu i obrazowania, które łączy przezczaszkową stymulację prądową z elektroencefalografią i neuroobrazowaniem bliskiej podczerwieni (fNIRS) na jednym czepku.
Czytaj dalej