APARATY i SYSTEMY EEG, dEEG, QEEG i ERP
Wyszukaj w serwisie

Wideometria

Elektroencefalografia odgrywa istotną rolę w różnicowaniu padaczki uogólnionej i zlokalizowanej. Najczęściej jednak w trakcie rutynowego zapisu EEG nie udaje się zarejestrować napadu padaczkowego, dlatego wykorzystanie techniki wideometrycznej uważa się za metodę referencyjną w diagnostyce różnicowej typu napadu.

Obserwacje kliniczne przebiegu napadu padaczkowego pozwoliły na stwierdzenie wielu anatomo-klinicznych zależności. Zastosowanie długotrwałego monitorowania zapisu EEG skojarzonego z obrazem zachowania się pacjenta pozwala dokładniej ocenić morfologię napadu oraz zachowanie chorego po napadzie, a następnie poprawnie zdefiniować elektrofizjologiczne ognisko padaczkowe. Wyniki takich analiz wskazują, że niektóre cechy napadów padaczkowych mają znaczenie lokalizacyjne (region) i lateralizacyjne (strona) dla ogniska padaczkowego.

Celem wideometrii jest zapis napadu padaczkowego oraz zaobserwowanie jego objawów klinicznych, przy czym istotna jest ścisła zależność czasowo-przestrzenna obu obrazów. Umożliwia to w miarę precyzyjne określenie typu napadu padaczkowego oraz topografii ogniska padaczkowego.
 
Elektroencefalografia odgrywa istotną rolę w:
  • różnicowaniu padaczki uogólnionej i zlokalizowanej;
  • zapisie napadu padaczkowego;
  • obserwacji objawów klinicznych napadu padaczkowego; 
  • określaniu typu napadu padaczkowego; 
  • określaniu topografii ogniska padaczkowego.
Funkcje systemu:
  • możliwość zapisu obrazu wideo i dźwięku;
  • kompresja sygnału audio i wideo w czasie rzeczywistym;
  • przeglądanie zapisów wideo.