APARATY i SYSTEMY EEG, dEEG, QEEG i ERP
Wyszukaj w serwisie

ERP - potencjały wywołane

ERP pozwala na wykonanie tzw. potencjałów wywołanych (związanych ze zdarzeniem), czyli sygnałów elektrycznych rejestrowanych z powierzchni głowy po zadziałaniu odpowiedniego bodźca. 

Potencjały wywołane to potencjały elektryczne rejestrowane z powierzchni głowy po działaniu odpowiedniego bodźca (wzrokowego, słuchowego lub czuciowego). Analiza potencjałów wywołanych pozwala na nieinwazyjne obrazowanie funkcjonowania mózgu. Do ich zmierzenia wykorzystuje się elektroencefalografię, dzięki niej zaś dokonuje się zaawansowanego przetwarzania danych.
Tryb podwójnego ekranu w programie EEG Studio umożliwia prowadzenia badań ERP z wykorzystaniem jednego komputera (tryb dwumonitorowy). 
System umożliwia:
 • prezentację bodźców wzrokowych i słuchowych;
 • rejestrowanie reakcji pacjenta za pomocą specjalnego klawisza odpowiedzi;
 • obliczanie potencjałów związanych ze zdarzeniem (ERP);
 • obliczanie desynchronizacji lub synchronizacji związanej ze zdarzeniem (ERD/ERS);
 • obliczanie mocy falkowej (wavelet) pasma i koherencji;
 • dostarczanie informacji o jakości wykonania zadań ERP (liczba błędów pominięcia, nadmiaru, czas reakcji, wariancja);
 • mapowanie dynamiki parametrów związanych ze zdarzeniem;
 • porównywanie wyników analizy.
System można zastosować do:
 • pomiaru potencjałów wywołanych;
 • nieinwazyjnego obrazowania funkcjonowania mózgu;
 • diagnostyki pacjentów mających trudności w uczeniu się, ADHD, w przypadkach otępień (np. w chorobie Parkinsona itp.).