APARATY i SYSTEMY EEG, dEEG, QEEG i ERP
Wyszukaj w serwisie

Baza normatywna HBI

Baza normatywna HBI jest podsumowaniem 25 lat badań nad mózgiem prowadzonych w Szwajcarii oraz Rosji. Baza rozpoczyna nową erę w psychiatrii, neurologii i psychologii. Długo oczekiwane piąte wydanie DSM-V (klasyfikacja zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego opublikowane w 2012 r.) jest teraz głównym punktem odniesienia dla wielu psychiatrów i neurologów.

Głównym celem nowej edycji jest nacisk na klasyfikowanie zaburzeń psychicznych w odniesieniu do ich markerów biologicznych, tzw. endofenotypów.

W myśl tego nowego podejścia diagnoza psychiatryczna będzie opierała się nie tylko na ocenie zachowania, ale także na informacjach o nieprawidłowościach w pracy mózgu. Za najbardziej efektywne w diagnostyce markery biologiczne uważa się parametry ilościowego elektroencefalogramu (QEEG) oraz potencjały wywołane zdarzeniem (ERP).
 
Obecnie obserwuje się renesans EEG. Ma to związek z rozwojem nowych metod matematycznej analizy sygnału, jak również z coraz większą wiedzą na temat mechanizmów leżących u podłoża powstawania określonych zmian w EEG. Wiele nowych metod, takich jak: dekompozycja sygnału EEG, analiza składowych niezależnych, a także elektromagnetyczna tomografia niskiej rozdzielczości LORETA zostało opracowanych w laboratoriach badawczych niespełna kilka lat temu. Niestety, żadna z istniejących dotąd baz normatywnych nie wykorzystuje nowo opracowanych technologii.
 
Baza HBI jest wynikiem wieloletnich badań prowadzonych w Human Brain Institute w Petersburgu (Rosja), które zaowocowały opracowaniem unikatowej metodyki, co zostało oficjalnie nagrodzone przez rząd Rosji. Metodyka stworzona w petersburskim instytucie jest obecnie stosowana w wielu ośrodkach naukowych i placówkach klinicznych w Europie i USA.
Za pomocą bazy można tworzyć:
  • spektra EEG i ERP w oparciu o badania zdrowych osób w wieku 7 do 89 lat;
  • 3-minutowy zapis EEG w warunkach: oczy otwarte, oczy zamknięte oraz 5 zadań: Gp/NoGo, MMN, ćwiczenie matematyczne, czytanie oraz zadanie dźwiękowe;
  • porównywać dane z bazy normatywnej, takie jak: spektra EEG, koherencja, ERP i komponenty ERP dla danego pacjenta;
  • automatyczną estymację różnic z-score.
Baza normatywna HBI to rewolucyjne narzędzie diagnostyczne, które umożliwi profesjonalistom:
  • wykonywanie diagnozy dysfunkcji mózgu;
  • opracowywanie indywidualnych protokołów treningowych (np. neurofeedback);
  • monitorowanie efektów farmakoterapii;
  • ocenę efektów stosowania nowych leków.