APARATURA – WPROWADZENIE

Wyszukaj w serwisie

Aparatura
Biofeedback, EEG/QEEG, tDCS, Rehacom, metoda Warnkego, Sensomotoryka, Neuroforma, eye tracking.

Od 14 lat wdrażamy nowatorskie rozwiązania w dziedzinie biofeedback, EEG, QEEG, tDCS, dysleksji, neurorehabilitacji, które są wykorzystywane przez psychologów, pedagogów, lekarzy, logopedów i wielu innych specjalistów w diagnostyce, terapii oraz badaniach naukowych. 
 
  
 

Obszary zastosowań 

Obecnie oferujemy wiele produktów z zakresu:
  • neuroobrazowania (EEG, QEEG, ERP, dEEG);
  • neuromodulacji (EEG Biofeedback i  tDCS);
  • psychofizjologii (Biofeedback w terapii i badaniach naukowych);
  • rehabilitacji funkcji poznawczych (Rehacom, Neuroforma)
  • diagnostyki i treningu centralnego przetwarzania słuchowego (metoda Warnkego)
  • diagnostyki ADHD (AD Skan)
  • sensomotoryki
                                                                                  
W 2001 roku jako jedni z pierwszych w Polsce wprowadziliśmy metodę biofeedback do terapii psychologicznej, a kilka lat później zdecydowaliśmy się na pełną adaptację metody Warnkego do kompleksowej diagnozy i terapii dysleksji rozwojowej. Obie metody spotkały się z dużym zainteresowaniem, co jednoznacznie wskazuje na ogromne zapotrzebowanie na tego rodzaju narzędzia.
Wraz z naukowcami z Politechniki Wrocławskiej oraz kadrą lekarską zajmujemy się tematem tDCS czyli przezczaszkowej stymulacji prądem stałym, zwaną również mikropolaryzacją. Prowadzimy równiez szkolenia z tego obszaru.
W dziale Aparatura można znaleźć opisy produktów i akcesoriów oraz proponowane zestawy do zastosowań w różnych dziedzinach terapii, diagnozy, jak również w badaniach naukowych.