tel. (71) 336 10 36, 693-396-774
fax. (71) 757 51 16
e-mail: centrum@biomed.org.pl

APARATURA DO SENSOMOTORYKI
Wyszukaj w serwisie

GRA MEDIBALANCE - ZBIERAJ SŁODKOŚCI

Dla amatorów gier proponujemy nową grę "Zbieraj słodkości" skierowaną do użytkowników MediBalance .

Nowa gra "Zbieraj słodkości" proponowana użytkownikom MediBalance to nowość na trójwymiarowej planszy.

Występuje w 2 wariantach:

I. Zbieraj słodkości - biegnij
Zadanie dla pacjenta: pacjent steruje pianką cukrową, która ma pozbierać wszystkie czekoladowe pastylki z jej Krainy Słodyczy. Pianka sama poruszą się do przodu, sterujemy ją przechylając się w lewo lub w prawo lub w razie potrzeby hamujemy przechylając się do tyłu. Pacjent używa całego spektrum ruchów, aby uniknąć przeszkód i nie spaść z krawędzi trójwymiarowej planszy.
Można regulować:
  • prędkość biegu;
  • prędkość obrotów;
  • strefę spoczynku;
  • wybór planszy.
Cel treningu: trenowane są celowe, szybkie ruchy, zarówno na płaszczyźnie pionowej jak i poziomej oraz umiejętność szybkiej i trafnej reakcji.

II. Zbieraj słodkości - myśl
Zadanie dla pacjenta: pacjent steruje pianką cukrową, która ma pozbierać wszystkie czekoladowe pastylki z jej Krainy Słodyczy. On sam wpływa na każdy ruch pianki przechylając się do przodu, do tyłu oraz w lewo lub w prawo. Pacjent używa całego spektrum ruchów, aby uniknąć przeszkód, musi włączyć poziome przyciski lub przesunąć klocki umożliwiające przejście całego poziomu. Musi także uważać, aby nie spaść
z krawędzi trójwymiarowej planszy.
Można regulować:
  • prędkość biegu;
  • prędkość obrotów;
  • strefę spoczynku;
  • wybór planszy.
Cel treningu: trenowane są planowane, precyzyjne ruchy, zarówno na płaszczyźnie pionowej jak
i poziomej oraz umiejętność precyzyjnej i trafnej reakcji.