APARATURA DO NEUROREHABILITACJI

Wyszukaj w serwisie
Dynamiczny rozwój technologii komputerowej, informatycznej i wirtualnej rzeczywistości daje nowe możliwości rehabilitacji neurologicznej, co powszechnie zostało nazwane wirtualną rehabilitacją. Badania potwierdzają, że komputerowa gimnastyka umysłu (brain fitness) jest skuteczną formą terapii objawowej zarówno u osób chorych (całe spektrum zaburzeń neurologicznych, integracji sensomotorycznej), jak i osób zdrowych (np. w podeszłym wieku). 
 

W ofercie posiadamy wysokiej klasy sprzęt i oprogramowanie służące do:
  • usprawniania funkcji poznawczych i koordynacji wzrokowo- ruchowej (sprawdź ofertę Neuroforma)

  • neurorehabilitacji i terapii fiksacji wzroku (czytaj więcej o Eye trackingu).


W wielu publikacjach badacze opisują skuteczność komputerowych systemów do ćwiczenia funkcji poznawczych, m.in. pamięci (Mahncke i wsp. 2006), pamięci operacyjnej i uwagi (Brehmer i wsp. 2012), szybkości przetwarzania informacji (Edwards i wsp. 2012), funkcji wykonawczych (badania własne CogniFit). Jedno z największych badań klinicznych, które przeprowadzono do tej pory (badanie IMPACT), wykazało skuteczność skomputeryzowanych ćwiczeń poznawczych BrainHQ (Posit Science) w rehabilitacji pamięci, uwagi oraz szybkości przetwarzania informacji (Smith i wsp. 2009). 
 
NEUROREHABILITACJA - czytaj więcej