APARATURA DO METODY WARNKEGO - WPROWADZENIE

Wyszukaj w serwisie
Metoda Warnkego to kompleksowa diagnostyka i terapia dysleksji rozwojowej u dzieci, wykorzystująca oddziaływanie wielokierunkowe, angażujące nie tylko wzrok i słuch, ale także funkcje motoryczne.

Metoda Warnkego jest skuteczną formą terapii dla dzieci i dorosłych z dysleksją, trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz wieloma innymi problemami w uczeniu.

Jej założenia chętnie przedstawimy Państwu podczas organizowanych przez nas szkoleń dotyczących metody Warnkego, jak i innych metod terapii psychologicznej.

Terapia opiera się na pracy z wysokiej klasy medycznymi narzędziami diagnostycznymi i treningowymi. Jest ukierunkowana na zmianę zaburzonych funkcji, które są niezbędne w procesie czytania i pisania. 

Aparatura stosowana w metodzie Warnkego to wysokiej klasy sprzęt i oprogramowanie służące do diagnostyki i treningów centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego, zaburzeń przetwarzania spostrzeżeń w obszarze wzroku i zdolności motorycznych, automatyzacji koordynacji półkul mózgowych oraz rozwoju i automatyzacji „wzrokowego języka”.


Metoda Warnkego – narzędzia do diagnostyki i treningu

Do wykonania pierwszych ośmiu kroków diagnostycznych oraz prowadzenia treningu wzrokowo-słuchowego, czy treningu lateralnego (koordynacji półkul mózgowych) służy specjalnie zaprojektowana aparatura wraz z narzędziami testowymi oraz narzędziami treningowymi.

 


Metoda Warnkego – narzędzia testowe

Narzędzia testowe służą do wykonania dalszych kroków diagnostycznych: 
  • testu koordynacji oko-ręka
  • czytania pseudosłów oraz krótkoterminowego zapamiętywania sylab
  • testu selektywności percepcji
  • spostrzegania dynamicznego
  • testu widzenia obuocznego i stereoskopowego (test krzyżykowy oraz test Langa)
  • testu literowania wzrokowego.
 
 

Metoda Warnkego – narzędzia treningowe

Narzędzia treningowe to szereg przyrządów niezbędnych do treningu wzrokowo-słuchowego, treningu fonematycznego, nauki czytania oraz treningu myślenia i działania wielotorowego.


Oprogramowanie

Wszystkie zebrane podczas testów wyniki są eksportowane i przetwarzane przez program MediTools dostępny w wersji Light lub Full.