Aktualności
Wyszukaj w serwisie
13-11-2018

Zaburzenia ADHD/ADD u dzieci - jak im pomóc?

CO TO JEST: Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, czyli ADHD (ang. attention deficit hyperactivity disorder) jest zaburzeniem, które rozpoczyna się we wczesnym dzieciństwie i obejmuje trzy główne grupy objawów: nadmierną ruchliwość, zaburzenia koncentracji uwagi i nadmierną impulsywność. Rozpoznanie następuje najczęściej w okolicy 7 roku życia. U około 70% cierpiących na ADHD dzieci objawy utrzymują się w okresie dojrzewania.

PRZYCZYNY: ADHD jest zaburzeniem neurorozwojowym, u jego podłoża leżą nieprawidłowości w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego. Stwierdzono, że u dzieci cierpiących na to zaburzenie poszczególne struktury mózgu rozwijają się w nierównomiernym tempie. Najnowsze badania wykazują, że wymienione zmiany mogą być dziedziczne.

DLACZEGO NALEŻY PRACOWAĆ NAD ZABURZENIAMI ADHD/ADD 
(zarówno rodzice, jak i pedagodzy) . 
Ważne po rozpoznaniu zaburzeń jest, aby dzieci z ADHD nie wyrastały w poczuciu własnej bezradności oraz przekonaniu , że je nikt nie kocha oraz nie rozumie. Trzeba uczyć dzieci z ADHD, jak mogą sobie radzić z objawami tych zaburzeń. W innym przypadku mogą borykać się z takimi problemami jak:

 • niska samoocena,
 • bunt przeciwko normom społecznym,
 • próbowanie różnych używek,
 • przygnębienie, popadanie w depresję,
 • osiąganie dużo niższych wyników niż ich możliwości.

JAK POMAGAĆ DZIECIOM Z ZESPOŁEM ADHD/ADD
 

Dzieci z zaburzeniami ADHD/ADD powinny od swoich najbliższych: rodziny, wychowawców, pedagogów, trenerów oraz kolegów i koleżanek z klasy liczyć na:
 • akceptację i miłość niezależnie od zachowania
 • stworzenie przejrzystego systemu zasad funkcjonowania dziecka w domu,
 • zadbanie o usystematyzowane prowadzenie trybu życia dziecka,
 • stałą współpracę z nauczycielami uczącymi,
 • wspieranie dziecka podczas niepowodzeń,
 • wyjaśnianie, do czego prowadzą impulsywne zachowania, przewidywanie ich konsekwencji,
 • prowadzenie odpowiedniej diety dla dzieci z ADHD – żywienie może odegrać ogromną rolę
  w zmniejszeniu objawów zaburzeń
 • konsekwentną walkę z różnymi przeciwnościami dla dobra dziecka – rodzic najlepiej zna swoje dziecko wie co jest dla niego dobre.