Aktualności
Wyszukaj w serwisie
07-02-2020

Trudności w uczeniu się

W naszej bazie wiedzy pojawił się nowy artykuł pod tytułem '' Trudności w uczeniu się''. Z artykułu dowiecie się
  • czym charakteryzują się trudności w nauce
  • czym wyróżniają się specyficzne trudności w uczeniu się
  • czym jest dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia oraz dysortografia
  • jakie metody terapeutyczne wspierają dzieci w trudnościach w uczeniu się