tel. (71) 336 10 36, 693-396-774
fax. (71) 757 51 16
e-mail: centrum@biomed.org.pl

Aktualności
Wyszukaj w serwisie
11-04-2019

Trening Biofeedback w terapii ADHD u dzieci

Trening Biofeedback w terapii ADHD u dzieci.

Trening Biofeedback jest coraz większym wsparciem w terapiach deficytów funkcji poznawczych. Dobrze wiedzieć, jak można wspierać młodzież szkolną, która nierzadko boryka się z problemami zaburzonej koncentracji, deficytów uwagi. Nawet niewielka ilość treningów EEG-Biofeedback jest w stanie poprawić na trwałe wybrane funkcje poznawcze.

Badania nad skutecznością biofeedbacku prowadzone są już od lat w polskich ośrodkach badawczych, m.in. na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Wynikiem badań prowadzonych w 2015 roku na grupie 45 dzieci było potwierdzenie tezy, że trening EEG-Biofeedback poprawia wybrane właściwości uwagi (przede wszystkim zdolność koncentracji) oraz pamięć krótkotrwałą. Wykazano również, że stopień początkowych zaburzeń uwagi u dzieci z ADHD, mierzony najważniejszymi wskaźnikami nie wpływa istotnie na wielkość ich zmiany na wskutek uczestnictwa w treningu EEG-Biofeedback. Potwierdzono również, że płeć, ręczność oraz typ ADHD statystycznie istotnie nie wpływają na stopień wybranych wskaźników uwagi oraz pamięci krótkotrwałej u dzieci, które odbyły trening EEG-Biofeedback.

Warto dowiedzieć się, jak szybko i praktycznie można wdrożyć metodę biofeedback do codziennej praktyki zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Zapraszamy na szkolenie EEG Biofeedback I stopnia w Warszawie
w dniach od 28 stycznia do 1 lutego 2019 roku. Szczegóły szkolenia pod poniższym linkiem

Informacje w naszym wpisie zawdzięczamy artykułowi Pani Magdaleny Pinkowskiej w periodyku PSYCHIATRIA wydawnictwa Via Medica (tom 12, nr 4) - pt. "Wpływ treningu EEg-Biofeedback na wybrane funkcje poznawcze u dzieci z ADHD"